เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ - Forbes Thailand