สร้างมากับมือแต่กลายเป็นแค่ผู้ถือหุ้น - Forbes Thailand