ศูนย์กลางค้าส่งผักผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค - Forbes Thailand