ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคกลุ่มลูกค้าองค์กร ประเทศไทย เวียดนามและฟิลิปปินส์ - Forbes Thailand