บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด - Forbes Thailand