บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) - Forbes Thailand