บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - Forbes Thailand