รายละเอียดการสมัครสมาชิก


  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ
  • ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุนทรโกษา 218-0-30544-9 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย 012-1-52729-7 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) 096-2-33814-1 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย 017-2-59202-5 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุนทรโกษา 218-0-30544-9 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย 012-1-52729-7 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) 096-2-33814-1 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย 017-2-59202-5 บจก.โพสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย