CIMB THAI บุกตลาดกลุ่ม Wealth ต่อยอดเงินอย่างคุ้มค่ากับ ฝากเงินประจำเงินบาทคู่กับ US Dollar ดอกเบี้ย 2% ต่อปี - Forbes Thailand

CIMB THAI บุกตลาดกลุ่ม Wealth ต่อยอดเงินอย่างคุ้มค่ากับ ฝากเงินประจำเงินบาทคู่กับ US Dollar ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

ปัจจุบันรูปแบบการฝากเงินนับมีความหลากหลายตอบโจทย์ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปลุกกระแสการฝากเงิน  ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 2% กับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน เงินบาท คู่กับ US Dollar ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  เจาะกลุ่มลูกค้า Wealth เพิ่มฐานสมาชิก CIMB Preferred  ที่นอกจากให้ดอกเบี้ยสูง ยังพาลูกค้าสัมผัสประสบการณ์การฝากเงินเป็นสกุล US Dollar

อดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  กล่าวถึงเป้าหมายสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้กับลูกค้า “เราต้องการที่จะสะท้อนวิธีคิดการฝากเงิน ให้ทันกับความเป็นสากลของโลก  ลูกค้ามีความคุ้นเคยกับการฝากประจำอยู่แล้ว แต่เราก็อยากเสนอให้ลูกค้ากระจายเงินฝากเป็นสกุลดอลลาร์ ถ้าคุณมี 1 ล้านบาท ลงในเงินบาท 5 แสน เงินดอลล่าร์ 5 แสน แล้วเราให้อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เท่ากันคือ 2% ต่อปี ทั้งคู่สำหรับฝากประจำ 12 เดือน หรือรับดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี สำหรับฝากประจำ 6 เดือน สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า CIMB Preferred ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีเงินฝากประจำพิเศษเงินบาท คู่กับ US Dollar ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้เงินสกุล US Dollar อยู่แล้วในอนาคตอันใกล้ เพียงแต่จะใช้เมื่อไหร่ 6 เดือน หรือ 1 ปีข้างหน้า กรณีมีลูกที่เรียนอยู่ต่างประเทศ หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ หรือคนที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก ที่ต้องซื้อของและจ่ายเงินเป็นสกุลดอลลาร์ ซึ่งกลุ่มนี้ สามารถที่จะล็อคเรทตรงนี้ไว้ ด้วยการเปิดบัญชีนี้ไว้  ให้ไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต แล้วยังได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงถึง 2% ต่อปี” อดิศร เสริมชัยวงศ์ กล่าวต่อถึงแคมเปญทางการตลาดในครั้งนี้ ที่ถือว่าธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ลุกขึ้นมาสร้างกระแสให้ลูกค้า หันมาตื่นตัวที่จะบริหารการเงินของตนเองให้เงินงอกเงยมากขึ้น “เมื่อกล่าวถึงเงินฝากสกุลดอลลาร์ ลูกค้าย่อมรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว เราจึงนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่สูง ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจลูกค้า ให้หันมาพยายามความเข้าใจให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แล้วเปิดคู่กับบัญชีเงินฝากประจำสกุลเงินไทยที่ลูกค้าคุ้นเคย  อย่างน้อยให้ตื่นตัวลุกขึ้นมาพิจารณา  ในการกระจายเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศ” มุมมองตลาดเงินฝาก US Dollar ในประเทศไทย ภูดินันท์ เศรษฐนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลงทุนในรูปแบบที่เปลี่ยนไป “ปัจจุบันมีความต้องการใช้เงินสกุล US Dollar สูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การติดต่อค้าขาย และมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น บัญชีเงินฝากต่างประเทศ เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้รายย่อยอย่างเราๆ เข้าถึงได้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจ   การที่ธนาคารเข้ามาเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างความคุ้นเคยกับอัตราแลกเปลี่ยน จากในอดีตที่ผ่านมา การใช้งานอัตราแลกเปลี่ยนมีกฎเกณฑ์เข้มงวดรัดกุม ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผ่อนคลายมากขึ้น การเปิดบัญชีต่างประเทศให้ลูกค้านับเป็นการพาลูกค้าก้าวข้ามผ่านประสบการณ์ ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสสร้างความเข้าใจที่จะลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบอื่นๆ  เช่น การลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศ กองทุนต่างประเทศ ที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องผ่านกองทุนรวม  ซึ่งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กำลังเตรียมความพร้อมที่จะเสนอให้ลูกค้าต่อไป” สนใจติดต่อที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ โทร. 02 626 7777 หรือโทร 02 626 7888 หรือที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา รายละเอียดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษเงินบาท คู่กับ US Dollar ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สำหรับลูกค้า CIMB Preferred หรือสมัครเป็นสมาชิก CIMB Preferred ในวันเดียวกันกับการขอเปิดบัญชี • ฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี • ฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี  • ยอดฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อรายลูกค้า ต่อสกุลเงิน  (ยอดคงค้างสกุลเงินต่างประเทศ รวมทุกประเภทเงินฝาก) • เปิดบัญชีภายในวันที่  1 ก.ค. – 31 ส.ค. 61 • ยอดเงินฝากต่อรายการ ต้องเท่ากันทั้ง 2 บัญชี (บัญชีเงินบาท และ US Dollar) และต้องทำรายการฝากในวันเดียวกัน และชื่อบัญชี ต้องเป็นชื่อเดียวกันทั้ง 2 บัญชี และ ต้องเป็นบัญชีเดี่ยว (บัญชีเงินบาท และ US Dollar) • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก • ฝากเป็นธนบัตร US Dollar มีค่าธรรมเนียม 2% • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร “การฝากเงินดังกล่าวจะได้รับดอกเบี้ย และเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามสกุลเงินที่ฝากไว้ โดยผู้ฝากอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ผู้ฝากได้ฝากไป ผู้ฝากอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว” CIMB Preferred คือกลุ่มลูกค้าที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุน (AUM) ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ ได้รับการดูแลพิเศษจากผู้จัดการธนกิจประจำตัว ที่พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินและนำเสนอเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก ได้รับเงินฝากอัตราดอกเบี้ยและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ ได้รับเชิญร่วมงานสัมมนาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะด้านการเงิน เข้าร่วมกิจกรรมตอบสนองไลฟ์สไตล์ต่างๆ และสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวลูกค้าเอง