กรุงศรีคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย จากเวที The Asset Triple A Awards ตอกย้ำความแข็งแกร่งโซลูชั่นการเงิน Payments - Supply Chain ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Finance & Investment
  • Sponsored Content >
  • กรุงศรีคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย จากเวที The Asset Triple A Awards ตอกย้ำความแข็งแกร่งโซลูชั่นการเงิน Payments – Supply C
SPONSORED CONTENT

กรุงศรีคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย จากเวที The Asset Triple A Awards ตอกย้ำความแข็งแกร่งโซลูชั่นการเงิน Payments – Supply Chain ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็น 1 ใน 6 ธนาคารที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ดำเนินกิจการในประเทศไทยมากว่า 76 ปี จากการให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการทางการเงินทุกด้านในประเทศ ปัจจุบันกรุงศรีมุ่งขับเคลื่อนการขยายฐานธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค โดยบริการด้านธุรกรรมการเงิน ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ความความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ โดยมีบทบาทเป็นพันธมิตรที่ช่วยทำให้การบริหารจัดการธุรกรรมการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ล่าสุด ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับ 2 รางวัลใหญ่ระดับเอเชีย ‘Best Supply Chain Solution’ และ ‘Best Payments and Collections Solution’ จากเวที The Asset Triple A – Treasury, Trade, SSC and Risk Management Awards 2021 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลจากความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Trade Services System (ESS) โซลูชั่นทางการเงินให้กับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และความสำเร็จในการพัฒนา Digital QR Solutions ให้กับบริษัท            สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดย 2 รางวัลที่ได้รับนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาโซลูชั่น ที่เน้นตอบสนองความต้องการลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับกลยุทธ์เดินหน้าธุรกิจระยะกลาง ที่มุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า

ทั้งสองรางวัลที่ได้รับจากเวทีนี้ต้องผ่านการคัดสรรและตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากคณะกรรมการบรรณาธิการของ The Asset ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในการประเมินรางวัลให้กับสถาบันต่างๆ มายาวนาน ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Asset Benchmark Research ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยชั้นนำของภูมิภาคที่ประเมินมาตรฐานประสบการณ์ของลูกค้าในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

หากถอดรหัสความสำเร็จในครั้งนี้ นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัย ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เนื่องจากธนาคารใส่ใจและมองเห็นความต้องการของลูกค้าที่มีรายละเอียดและปัญหาแตกต่างกัน จึงพยายามนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ครบ แตกต่าง และครอบคลุมมาปรับใช้อย่างเข้าใจและเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย กลายเป็นโซลูชั่นด้านซัพพลายเชนและการชำระเงินที่จะช่วยแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินให้กับลูกค้าทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีห่วงโซ่ซัพพลายเชนจำนวนมาก รวมทั้งลูกค้าธุรกิจรายย่อยที่ต้องการความรวดเร็วและคล่องตัวสูงได้เป็นอย่างดี

สำหรับรางวัล Best Supply Chain Solution กับการพัฒนาโซลูชั่นทางการเงิน เพื่อช่วยปลดล็อคศักยภาพทางการเงิน เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ และสร้างความแข็งแกร่งในเครือข่ายธุรกิจให้กับปูนซีเมนต์นครหลวงได้นั้น ธนาคารได้นำระบบ e-Trade Services System (ESS) ซึ่งเป็นโซลูชั่นทางการเงินของธนาคารมาปรับใช้ตอบความต้องการของลูกค้าปูนซีเมนต์นครหลวงได้เป็นอย่างดี

ระบบสามารถจัดการสิ่งที่เป็นอุปสรรคของปูนซีเมนต์นครหลวง ด้วยการส่งข้อมูลให้แก่ธนาคารแบบออนไลน์ จึงช่วยให้บริษัทสามารถลดปริมาณการทำเอกสารและการจัดส่งเอกสารต่างๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ของลูกค้าได้อีกด้วย

นายคมกริตย์ ศุภโกวิท Head of Group Finance Treasury and Tax บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

นายคมกริตย์ ศุภโกวิท Head of Group Finance Treasury and Tax บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โซลูชั่นการเงินของกรุงศรี เข้ามาช่วยทำให้ระบบ Supply Chain  มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สำคัญลดภาระการทำงานเอกสารให้กับพนักงาน จึงสามารถเพิ่มมูลค่าการทำงานในด้านอื่นๆ ได้มาก เรามีความยินดีกับกรุงศรีที่ได้รับรางวัลนี้”

ด้านรางวัล Best Payments and Collections Solution กับการใช้ Digital QR Solutions ที่กรุงศรีพัฒนาขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบการชำระเงินของลูกค้าที่มาใช้บริการที่สยามโกลบอลเฮ้าส์ ทั้งที่สาขาและแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้น รางวัลนี้สะท้อนความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาบริการร่วมกันระหว่างธนาคารและสยามโกลบอลเฮ้าส์ได้เป็นอย่างดี เป็นโซลูชั่นที่พัฒนามาจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า เพื่อสร้างระบบการรับชำระเงินของลูกค้าให้ง่ายขึ้น ลดรายจ่ายด้านการดำเนินงาน และยังเป็นการตอกย้ำว่าธนาคารได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็วมาโดยตลอด

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ⠀⠀⠀สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจค้าปลีกและพฤติกรรมลูกค้า เทคโนโลยีเข้ามามีผลอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจ เรายินดีเป็นอย่างมากที่ได้ธนาคารกรุงศรีฯ มาเป็นพันธมิตรในการพัฒนาระบบการชำระเงินผ่าน QR CODE ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก นอกจากนั้น เรายังร่วมกันพัฒนาระบบการชำระเงินอื่นให้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะยกระดับประสบการณ์และสร้างความพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการและปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุค Digital Transformation ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”

นางยิ่งลักษณ์ กล่าวเสริมว่า รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นว่า กรุงศรีมีจุดแข็งด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดเป็นโครงสร้างการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงความต้องการ รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รางวัลดังกล่าวยังเป็นเสมือนใบเบิกทางให้ธนาคารสามารถต่อยอดโซลูชั่นเหล่านี้ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้

“เรามองว่ารางวัลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดการให้บริการกับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ ด้วยการปรับรูปแบบการใช้งานโซลูชั่นทั้งด้าน Supply Chain และ Payments ที่มีความแข็งแกร่งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถเชื่อมต่อกับบริษัทของลูกค้าได้ โดยเรามีเป้าหมายเพื่อทำให้ลูกค้าทุกกลุ่มที่ต้องการทำธุรกรรมออนไลน์ สามารถใช้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ใช้ง่าย ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็วที่สุด”

ส่วนแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นในอนาคตนั้น ทางกรุงศรีได้เผยแนวทางการทำงานโดยอาศัยหลักการ Digitize ผสมผสานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และลดกิจกรรมที่ทำซ้ำซ้อน เช่น การส่งเอกสารในรูปแบบเดิม อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณเอกสารและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต่างๆ โดยยึดความต้องการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมลดความผิดพลาดให้มากที่สุด นอกจากนั้น ยังมุ่งตอบสนองมากกว่าตัวลูกค้าโดยตรง แต่คำนึงถึงการเชื่อมต่ออย่างไม่สะดุดระหว่างลูกค้ากับคู่ค้า (B2B) รวมทั้งลูกค้ากับผู้บริโภค (B2C) และมุ่งสู่การเป็น Regionalize หรือการรวมกลุ่มระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจต่างๆ

ทั้งสองรางวัลที่ได้รับจาก The Asset Triple A ยืนยันได้ว่าโซลูชั่นทางการเงินของกรุงศรี สามารถตอบโจทย์ แก้ปัญหา และสร้างประสิทธิภาพให้ลูกค้าได้อย่างสูงสุด อีกทั้งยังช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการพัฒนาโซลูชั่นที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

BACK TO TOP