King’s College International School Bangkok มุ่งปลูกฝังความรู้และคุณค่า บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other
  • Sponsored Content >
  • King’s College International School Bangkok มุ่งปลูกฝังความรู้และคุณค่า บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่
SPONSORED CONTENT

King’s College International School Bangkok มุ่งปลูกฝังความรู้และคุณค่า บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ให้มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่

ด้วยแนวคิด “A Great Heart Takes You Further” หัวใจที่ยิ่งใหญ่ พาลูกคุณไปได้ไกลกว่า ซึ่งเป็นปรัชญาของ King’s College School, Wimbledon ต้นแบบของ King’s College International School Bangkok หรือโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ โรงเรียนจึงมุ่งมั่นถ่ายทอดความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาการรอบด้านให้กับเด็กนักเรียน พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิด อบรมบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ และปลูกฝังคุณค่า เพื่อให้เด็กนักเรียนเติบโตเป็นหนุ่มสาวที่มีคุณค่าของสังคม โดยมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

มร. ธอมัส บานยาร์ด

มร. ธอมัส บานยาร์ด ครูใหญ่ King’s College International School Bangkok กล่าวว่า King’s College International School Bangkok ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2563 ถือเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3 ของ King’s College School, Wimbledon ประเทศอังกฤษ และเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย King’s College School, Wimbledon เป็นโรงเรียน independent day school เก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2372 และ    ถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาสูงสุดในโลก

“King’s College School, Wimbledon ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 5 สุดยอดโรงเรียนที่มีคะแนนสอบ  ที่ดีที่สุดของอังกฤษมาโดยตลอด นักเรียนของโรงเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Oxford และมหาวิทยาลัย Cambridge ได้ปีละประมาณ 25% หรือคิดเป็น 300 คนในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา” ครูใหญ่ธอมัสกล่าว

นอกจากนี้ นักเรียนกว่า 90% สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่ตนเองเลือกเป็นอันดับแรกทั้งในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกาและในภูมิภาคเอเชีย โดยในปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 85% ของนักเรียนมัธยมปลายสอบได้คะแนนระดับสูงสุด A*/A ตามหลักสูตร A level และ 96% ของนักเรียนที่สอบ GCSE สามารถทำคะแนนในระดับสูงที่สุด A*/A หรือ 9/8/7

ทั้งนี้ King’s College International School Bangkok ให้ความสำคัญกับวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Math) หรือ STEM โดยถือเป็นพันธกิจของโรงเรียนในการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งในแง่ของหลักสูตร GCSE นักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียนวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 3 วิชา และคาดว่านักเรียนหลายคนจะเลือกเรียนฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยาต่อในระดับ A-level

สำหรับฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์นั้น โรงเรียนได้ครูจาก King’s College School, Wimbledon มาทำการสอน ซึ่งไม่เพียงแค่เคยสอนที่โรงเรียนชั้นนำเท่านั้น แต่ยังเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ Oxford, Cambridge และ King’s College London โดยครูเหล่านี้พร้อมถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การเรียนการสอนระดับโลกอย่างแท้จริงให้แก่นักเรียนของโรงเรียน

สิ่งที่เรามุ่งเน้นไม่ใช่แค่ความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กนักเรียนพัฒนาศักยภาพและความสามารถในทุกๆ ด้าน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อค้นหาว่า ตนเองต้องการอะไร มีทักษะอื่นใดในชีวิต เราต้องการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนค้นหาสิ่งที่ชอบ เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที กีฬา ดนตรี ศิลปะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของเรา นอกเหนือจากการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากจบการศึกษาจากเราไป สิ่งเหล่านี้คือเป้าหมายที่จะทำให้โรงเรียนมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในเอเชีย”

ครูใหญ่ธอมัสกล่าวเสริมว่า ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน A Great Heart Takes You Further นิยาม    ความสำเร็จของโรงเรียนจึงอยู่ที่การที่เด็กหนึ่งคนเติบโตไปพร้อมกับการมีจิตใจที่ดี อยู่ร่วมกับสังคมได้ และมีความสุขในทุกเส้นทางที่เลือก โรงเรียนจึงมุ่งเน้นการปลูกฝังเด็กนักเรียนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์พร้อมในด้านความประพฤติและมารยาทที่นอบน้อม (Good Manners) มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา (Kindness) และมีจิตวิญญาณแห่งการใฝ่รู้สู่ปัญญา (Wisdom)

“สิ่งเหล่านี้ คือคุณค่าที่เราปลูกฝังทีละเล็กละน้อยในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ จนกลายเป็นสิ่งที่ทำจนเป็นธรรมชาติ เพื่อบ่มเพาะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ที่จะเติบโตไปกับเขาในทุกก้าวของชีวิต เพราะคุณค่าที่ดีงาม      หล่อหลอมหัวใจที่ยิ่งใหญ่” ครูใหญ่กล่าว

King’s College International School Bangkok มีห้องเรียนและห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง    สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ได้แก่ อาคารเรียนเด็กเล็กที่ได้รับการออกแบบให้ห้องเรียนมีขนาดใหญ่ 64 ตารางเมตร สนามเด็กเล่นทั้งในร่มและกลางแจ้ง เลนจักรยาน ห้องทำอาหาร สระว่ายน้ำและ Splash Area

นอกจากนี้ ยังมีสปอร์ตฮอลล์ขนาด 3 สนามบาสเกตบอลที่มีการติดตั้งระบบปรับอากาศ สระว่ายน้ำในร่มระบบน้ำเกลือ ขนาดโอลิมปิค 50 เมตร ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาด 150 ที่นั่ง และ 600 ที่นั่ง พื้นที่สำหรับกิจกรรมในร่มกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมระบบปรับอากาศที่ได้รับการติดตั้งระบบกรองอากาศที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ตามมาตรฐานสากลอีกด้วย

King’s College International School Bangkok พร้อมต้อนรับนักเรียนชายและหญิง เพื่อเข้าเรียนในปี  การศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับชั้น Pre-nursery จนถึง Year 10 หรือ 2-15 ขวบ และจะเปิดเพิ่มในปีต่อๆ  ไปจนถึง Year 13

“เรามีวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาที่ชัดเจนที่ได้รับจาก King’s College School, Wimbledon พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนกับเราต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือร่วมสร้างแรงบันดาลใจและหล่อหลอมหัวใจเล็กๆ    ที่ยิ่งใหญ่ สร้างหนุ่มสาวที่จะเติบโต ก้าวไปสู่โลกภายนอกและออกไปใช้ชีวิตในโลกจริงอย่างมีความสุข”

BACK TO TOP