บีโอไอ พิษณุโลก ชี้ช่องลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด - Forbes Thailand

บีโอไอ พิษณุโลก ชี้ช่องลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

FORBES THAILAND / ADMIN
03 Sep 2021 | 01:55 PM
READ 1255
บีโอไอ พิษณุโลก เร่งดึงการลงทุนสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก จัดสัมมนาออนไลน์ เมียนมาร์กับโอกาสลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระดมวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชนถ่ายทอดประสบการณ์ตรงถึงโอกาสการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดปัจจุบัน

นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอ พิษณุโลก ได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง "วิกฤตการเมืองเมียนมาร์จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอย่างไร" ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.30 น. โดยเชิญนักลงทุนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้เพื่อรับทราบถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีหน่วยงานจากภาครัฐ อาทิ กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ของบีโอไอ ร่วมบรรยายให้ข้อมูลการให้บริการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก โดยนายพงพนธ์ ออมแก้ว หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม บรรยายถึงมาตรการสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงานฉบับปัจจุบัน

พร้อมด้วยภาคเอกชน ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยนายพงศ์ชัย        ตันอรุณชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเค บิสสิเนสลิงค์ จำกัด อดีตรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ โอกาสการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดในปัจจุบัน พร้อมด้วยการบรรยายเรื่อง ความพร้อมรองรับนักลงทุนของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด โดย    นายจักรชัย จันทร์นิ่ม ผู้จัดการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์แม่สอด จังหวัดตาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกิจกรรมสัมมนาออนไลน์มากกว่า 60 ท่าน