55 ปีกรุงไทย ติดปีกนำดิจิทัลแบงก์กิ้งเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน - Forbes Thailand

55 ปีกรุงไทย ติดปีกนำดิจิทัลแบงก์กิ้งเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐและเป็นหน่วยงานที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรุงไทยพร้อมเคียงข้างคนไทยและสังคมไทยในทุกวิกฤต เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ตามวิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability “เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” ในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน กรุงไทยขยายขีดความสามารถในการให้บริการดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการขยายบริการ Krungthai NEXT จนปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 10 ล้านราย ขณะที่ Krungthai Connext มีผู้ใช้งานกว่า      14 ล้านราย และเป๋าตังที่เป็น Open Banking Platform มีผู้ใช้งานกว่า 14 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคาร  ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านดิจิทัลแบงก์กิ้ง นำเทคโนโลยีทันสมัยเชื่อมโยงเข้ากับ 5 Ecosystems เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าให้ลึกซึ้ง มีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของธนาคาร ดูแลการเชื่อมระบบเศรษฐกิจ การเงินการคลังของภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน แม้แต่ในช่วง      โควิด-19 ยังร่วมมือกับรัฐบาลผลักดันโครงการต่างๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไม่หยุดชะงัก อาทิ โครงการ  เราไม่ทิ้งกัน ช่องทางลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากโควิด-19 มีผู้ลงทะเบียนกว่า 20 ล้านราย โครงการ    เราเที่ยวด้วยกัน แพลตฟอร์มที่รัฐบาลใช้สนับสนุนค่าที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน มีผู้ลงทะเบียน 10 ล้านราย โครงการไทยชนะ ระบบลงทะเบียนช่วยบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ตลอดจนโครงการคนละครึ่ง ระบบลงทะเบียนที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร      เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป มีผู้ลงทะเบียนกว่า 15 ล้านราย 2. กลุ่มการชำระเงิน พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ นำเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกอย่าง Cloud Native มามอบที่สุดแห่งประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี 3S ได้แก่ Scalability รองรับการทำธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจำนวนมหาศาล Stability มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างลื่นไหล และ Security ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีระดับโลก โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะมียอดผู้ใช้งาน 12 ล้านราย นอกจากนี้ ยังพัฒนาแอปเป๋าตังอย่างต่อเนื่องจนเป็น G-Wallet ที่สมบูรณ์แบบให้คนไทยทุกคนเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น และเป็น Open Banking Platform ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารก็ทำธุรกรรมได้ เป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยกระจายเม็ดเงินสู่ผู้บริโภคในโครงการต่างๆ และยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายพันธบัตร    ออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ขณะเดียวกันยังได้พัฒนา Thailand VRT Application นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ช่วยให้การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น รวมไปถึงบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่าน e-Court พัฒนาแพลตฟอร์มยื่นและรับคำร้อง ยื่นคำให้การ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอคัดถ่ายและดูเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบ  e-Filing 3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ นำ Krungthai Digital Health Platform พัฒนาระบบสาธารณสุขสู่ Smart Hospital อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้บริการโรงพยาบาล ลดการ  รอคอยของผู้ป่วย โดยร่วมมือกับทางโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุผ่าน Health Wallet หรือกระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปเป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ให้ประชาชนจองสิทธิฉีดวัคซีนป้องกัน  ไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ์ และบริการสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆ พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาล และหน่วยบริการจำนวน 346 แห่งในกรุงเทพฯ โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ดูประวัติการใช้สิทธิ์ย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชนรวมทั้งชำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที 4. กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา University Application เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 5. กลุ่มระบบขนส่ง จับมือกับพันธมิตรพัฒนาระบบการชำระค่าโดยสารให้ทันสมัย พร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด อาทิ บัตรเดบิตแมงมุม บัตร M-Pass ใช้ผ่านได้ทั้งมอเตอร์เวย์และทางด่วน บัตร BMTA Contactless Prepaid สำหรับชำระค่าโดยสารประจำทาง ขสมก. เพิ่มช่องทางชำระค่าโดยสารรถไฟผ่านเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) บัตรเดบิตกรุงไทย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจองบัตรโดยสารเชื่อมต่อการชำระเงินด้วย Krungthai Payment Gateway เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ Digital Economy เต็มรูปแบบในอนาคต ธนาคารได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน ได้แก่ แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ ต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกภาคส่วน และแบบเรือเร็ว ดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ทำงานแบบ Agile วิเคราะห์ข้อมูลบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า ซึ่งเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด เน้นให้บริการด้านการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมนำนวัตกรรมมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของธุรกรรมด้านการเงิน สอดคล้องกับการเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต มีคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส ได้แก่ สร้างสรรค์ สัตย์ซื่อ สำเร็จ สามัคคี และสังคม จากวิสัยทัศน์ที่จะเติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน ธนาคารได้เชื่อมโยง ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางการดำเนินงานด้าน CSR ก่อให้เกิดโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ลดปัญหา ความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่างๆ อาทิ “กรุงไทยรักชุมชน” พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลักพึ่งพาตัวเอง โครงการ Koh Tao, Better Together ระดมทุนผ่านกรุงไทย e-Donation ช่วยจ้างงานคนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กบนเกาะเต่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สนับสนุนสินเชื่อผ่านมาตรการต่างๆ ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ในช่วงโควิด-19 ธนาคารยังให้การช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าที่ประสบปัญหาผ่านโซเชียลแคมเปญ ชวนประชาชนร่วมรีวิวร้านอาหารข้างทางด้วยการโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย และติด #ร้านข้างทางต้องอยู่ข้างกัน    จนติดเทรนด์อันดับ 1 ของทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว
 • รางวัล Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และรางวัล Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จากนิตยสาร The Asian Banker
 • รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker
 • รางวัล Best Social Impact Bank -Thailand 2020 จากวารสาร Capital Finance International (CFI)
 • รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) และ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • Krungthai Connext ได้รับรางวัล Best Official Account of the Year และ Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance จากLINE THAILAND
 • รางวัล ESCO Excellent Financial Supporting Awards จากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย    (Thai ESCO Association)
 • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และ รางวัลความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • รางวัลนักการเงินแห่งปี ประจำปี 2563 จากวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัล SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงิน และ Product of the Year awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ Krungthai NEXT จาก นิตยสาร Business+
 • รางวัลธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม จากสยามรัฐ
 • รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจำปี 2563 จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ทั้งหมดนี้คือ บทพิสูจน์แห่งความมุ่งมั่นในการเคียงข้างคนไทยและสังคมไทยของธนาคารกรุงไทยอย่างแท้จริง ในโอกาสที่ธนาคารกรุงไทยอายุครบ 55 ปี ธนาคารกรุงไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างกับสังคมไทย      ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจชาติ วาง Digital Platform ทางการเงินซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้คนไทย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้สังคม เพื่อผลักดันสังคมไทยสู่การเป็น Cashless Society ไม่ใช่แค่ในยุคโควิด แต่จะส่งผลในระยะยาว เพราะการปรับตัวอย่างมียุทธศาสตร์ แถมยังจับมือร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ อย่างเข้มข้น เพื่อผลักดันให้ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน