ไมเนอร์คัดค้าน ทอท. ตีตกซองประมูล 'พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ' แจงคุณสมบัติบริษัทครบถ้วน - Forbes Thailand

ไมเนอร์คัดค้าน ทอท. ตีตกซองประมูล 'พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ' แจงคุณสมบัติบริษัทครบถ้วน

ไมเนอร์แจงใช้ชื่อยื่นซองประมูลถูกต้องตามระเบียบ  คุณสมบัติครบ โดยบริษัทแม่มีอำนาจควบคุมไมเนอร์ ฟู้ดฯ ที่เป็นบริษัทย่อยโดยตรง เชื่อมีประสบการณ์เหมาะสมตามทีโออาร์ประมูล พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ วอน ทอท. พิจารณาใหม่

ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT) แถลงชี้แจงหลัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ตีตกซองประมูลสัมปทานบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากพบว่าไมเนอร์ขาดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอตามข้อ 3 และข้อ 5 ในทีโออาร์การประมูล

ชัยพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ ทอท. ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอของบริษัท และขอยืนยันว่า ไมเนอร์ได้ใช้ชื่อ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการยื่นซองประมูลซึ่งตรงกับชื่อบริษัทที่ใช้ในการซื้อซองประมูล ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ

รวมถึงขอยืนยันว่าบริษัทมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มิได้ขาดประสบการณ์ตามที่ ทอท. พิจารณา จึงวอนขอให้ ทอท. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของบริษัทอีกครั้ง โดยได้ยื่นหนังสือถึง นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. และ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คุณสมบัติข้อ 3 และ 5 ของผู้ยื่นซองประมูลตามทีโออาร์ของ ทอท. มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 3 ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ

3.2 มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประเภท Retail Business ร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ/อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือท่าอากาศยานในประเทศไทย มีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

ข้อ 5 ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับผู้ซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานหรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท.ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนนั้น ก่อนวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ชัยพัฒน์ ชี้แจงว่า ทาง ทอท. พิจารณาว่าบริษัทขาดคุณสมบัติดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่า ประสบการณ์การบริหารที่บริษัทนำเสนอเป็นผลการดำเนินงานของ บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด และ บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด มิใช่ประสบการณ์ของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นผู้ยื่นซองประมูล

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ชี้แจงกับ ทอท. ในวันยื่นซองประมูล และในหนังสือเรียนขอการทบทวนพิจารณาว่า บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทแม่ผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน 80-90% ในบริษัทย่อยต่างๆ ที่ได้นำเสนอประสบการณ์ มีอำนาจในการบริหารกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทย่อยทั้งหมด

และบริษัทย่อยดังกล่าวภายใต้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีการบริหารเชนร้านอาหาร อาทิ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, สเวนเซ่นส์, เดอะ คอฟฟี่ คลับ บริหารร้านค้าเสื้อผ้าแฟชัน เช่น Esprit, Bossini, Charles & Keith และบริหารพื้นที่รีเทล คือ รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา, เทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า และ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่า มามากกว่าสิบปีและยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน จึงเห็นว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีโออาร์ และได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเป็นเอกสารวาระการประชุมบอร์ดบริษัทย่อยต่างๆ ให้ ทอท. พิจารณาเพิ่มเติมแล้ว

ตั้งแต่วันที่ยื่นซองประมูล เรามีหนังสือชี้แจงแล้วว่า MINT ทำธุรกิจอะไรบ้าง และแจกแจงว่าบริษัทลูกนั้น เรามีอำนาจควบคุมโดยตรง เราขอวิงวอนให้ ทอท. ทบทวนใหม่เพื่อความเป็นธรรม เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ทำธุรกิจอยู่ใน 60 ประเทศทั่วโลก และต้องการเป็นคู่แข่งเพื่อพัฒนา พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ ขอให้ ทอท. รับซองเพื่ออ่านแผนงานของเราก่อน เพราะบริษัทเชื่อว่าเรามีศักยภาพพอ และมีข้อได้เปรียบคือเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจโรงแรมทั่วโลก ทำให้ทราบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ชัยพัฒน์กล่าว

ชัยพัฒน์ กล่าวว่า บริษัทขอรอดูผลตอบรับจาก ทอท. อีก 1-2 วัน โดยยังไม่มีการตัดสินใจแผนดำเนินการขั้นตอนต่อไปหาก ทอท. ไม่ทบทวนการพิจารณา

พื้นที่เชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ ไมเนอร์
ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนต่อไปในการประมูลสัมปทานพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิที่ ทอท. กำหนด จะให้ผู้ยื่นซองประมูลที่ผ่านคุณสมบัตินำเสนอผลงานวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 และ ทอท. จะตัดสินผู้ชนะการประมูลวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จึงเป็นไปได้ว่า การพิจารณาทบทวนหรือไม่ทบทวนตามคำร้องของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล น่าจะเกิดขึ้นภายในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดการนำเสนอแผนงาน

ชัยพัฒน์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า หากบริษัทไม่ได้รับการทบทวนการพิจารณาทำให้ไม่สามารถร่วมประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ จะไม่กระทบต่อแผนการเติบโตระยะ 5 ปีของบริษัทที่วางไว้ เนื่องจากบริษัทยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่รองรับการเติบโต เช่น การเทกโอเวอร์เครือโรงแรม NHH เมื่อปี 2561

หากไม่ได้เข้าร่วมการประมูลคงเสียดายโอกาสการพัฒนาพื้นที่ในสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเครือของเราในแง่ของชื่อเสียงผ่านการบริหารงานพื้นที่อันเป็นประตูแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้พบเมื่อเข้าประเทศไทยชัยพัฒน์กล่าว

Forbes Thailand รายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติการเข้าร่วมประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ ได้แก่ บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ส่วน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ไม่เข้ายื่นซองประมูล