ดิจิทัลเขย่าวงการอสังหาฯ - Forbes Thailand

ดิจิทัลเขย่าวงการอสังหาฯ

เมื่อ Digital Transformation หรือการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อพลิกโอกาสทางธุรกิจกลายเป็นอาวุธหลักของยักษ์ใหญ่อสังหาฯ ประกาศความมั่นใจก้าวสู่ผู้นำเทคโนโลยีที่ครอบคลุมอสังหาฯ และการอยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเดินหน้าสู่ยอดขาย 3.6 หมื่นล้านบาท

หลังประกาศความสำเร็จด้านยอดขาย (พรีเซล) เติบโต 9% จาก 2.9 หมื่นล้านบาทอยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มั่นใจประกาศเป้าหมายยอดขายเติบโตเป็น 3.6 หมื่นล้านบาทในปี 2560 ภายใต้กลยุทธ์ยกระดับองค์กรสู่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์และการอยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ แสนสิริเลือกใช้โมเดลที่ได้รับการพิสูจน์ความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งผู้อยู่อาศัยไทยและต่างประเทศ ด้วยแผนเปิดตัวโครงการใหม่ต่อเนื่อง 19 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 4.1 หมื่นล้านบาท พร้อมรุกตลาดต่างประเทศและเปิดตัวที่อยู่อาศัยระดับบนในแบรนด์ "บ้านแสนสิริ" ตลอดจนต่อยอดความสำเร็จของโครงการภายใต้บริษัทร่วมกันกับบีทีเอส ด้วย 4 โครงการใหม่มูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท รวมถึงการใช้  Digital Transformation เป็นกลยุทธ์หลักหลังได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าที่ใช้ Home Service Application ซึ่งบริษัทพัฒนาเมื่อหลายปีก่อน ในปีนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ ประกาศแผนเดินหน้าอย่างจริงจังในการปฏิวัติวงการอสังหาฯ สู่ “Digital Transformation” เริ่มตั้งแต่การเฟ้นหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในทีมเดิมที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาฯ และกระบวนการต่างๆ เป็นอย่างดี เพื่อสร้างทีม “Data Analytics and Business Intelligence” ทำหน้าที่วางโรดแมพของ enterprise data ใหม่ทั้งหมด พร้อมเป็นส่วนงานหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้องค์กร ขณะเดียวกันบริษัทยังสร้าง Innovation and digital ecosystem ด้วยการจัดตั้งบริษัทลูกในลักษณะของ Venture Capital เพื่อมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจประเภท “Property Tech” ที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทแสนสิริ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันธุรกิจหลักของแสนสิริให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสและ Innovation ทางธุรกิจตลอดจนกระบวนการธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และเป็นช่องทางรายได้ใหม่ของแสนสิริในอนาคต แม้แผนธุรกิจที่แสนสิริยอมเปิดเผยจะยังไม่ใช่ไพ่เด็ดที่จะทำให้บริษัทไปถึงฝั่งฝัน3.6 หมื่นล้านบาท ทว่าการปรับตัวตามจังหวะและโอกาสของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาฯ ย่อมส่งผลเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญในน่านน้ำธุรกิจเปลี่ยนทิศสู่การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอาวุธ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้นอย่างแน่นอน