ผู้บริโภคเกินกว่าครึ่งยังอยากมีบ้าน แม้มีอุปสรรคทางการเงิน - Forbes Thailand
Loading...