4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo - Forbes Thailand

4 สาวพี่น้องภารตะ ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโรงพยาบาล Apollo

ในทศวรรษ 1980 นายแพทย์ Prathap Reddy ก่อตั้งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศอินเดีย โดยต้องระดมและขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย รวมทั้งลูกสาวทั้งสี่คนของคุณหมอ ต้องเขามาช่วยดูแลงานก่อสร้าง ติดต่อแพทย์ ไปจนถึงทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จากเริ่มแรกที่มีเพียง 150 เตียง ในวันนี้กลุ่มโรงพยาบาล Apollo มีความสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 8,420 เตียง ในโรงพยาบาล 51 แห่งทั่วประเทศและประเทศข้างเคียง มีคลินิกชุมชนอีกราว 100 แห่ง และร้านขายยา 1,500 แห่ง จนกลายเป็นเครือโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

บุตรสาวทั้งสี่ที่เข้าช่วยงานบิดาแบบไม่มีตำแหน่งที่แน่ชัด ปัจจุบันต่างมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ บุตรสาวคนโต Preetha วัย 56 ปี รับผิดชอบงานบริหารประจำวัน Suneeta ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการร่วม รับผิดชอบการเงิน  Shobana ดูแลธุรกิจขายยาและประกัน ส่วน Sangita รับผิดชอบงานคลินิก งานการศึกษา และโทรเวชกรรม ในหกปีหลังนี้ รายได้ของกลุ่ม Apollo เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า เป็น 691 ล้านเหรียญในปี 2013 ทำกำไรได้เพิ่มสามเท่า คิดเป็น 56 ล้านเหรียญ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.9 พันล้านเหรียญ โดยนายแพทย์ Prathap และบุตรสาวทั้งสี่ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 34 ในโลกของธุรกิจมักมีตัวอย่างของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจนำกันภายในตระกูล แต่สำหรับพี่น้องผู้บริหารเครือ Apollo แล้ว กลับโดดเด่นด้วยความรักสามัคคีกันในครอบครัว