เฉลิมชัย มหากิจศิริ: ในบทบาทนักธุรกิจ - Forbes Thailand

เฉลิมชัย มหากิจศิริ: ในบทบาทนักธุรกิจ

ผู้คนอาจคุ้นเคย “เฉลิมชัย มหากิจศิริ” ในภาพของนักแสดงมากกว่า แต่ในวันนี้เขาคือนักธุรกิจเต็มตัว นั้งเก้าอี้บริหารระดับสูงในหลายองค์กร ทั้ง president & CEO บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) CEO บริษัท เมอร์เมด แมริไทม์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ TTA และ CEO บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด เฉลิมชัยเป็นลูกคนที่ 2 และเป็นลูกชายคนเดียวของ ประยุทธ มหากิจศิริ ผู้ก่อตั้งอาณาจักรพีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด หรือ "เจ้าพ่อเนสกาแฟ" นั่นเอง หลังจากคลุกคลีกับธุรกิจครอบครัวหลายปี ราว 3 ปีก่อนเฉลิมชัยขอพิสูจน์ความสามารถในบทบาทนักธุรกิจใน TTA เพื่อพลิกฟื้นให้กลับมามีกำไรให้ได้ "ผมทำธุรกิจด้วย passion ถ้าคุณทำองค์กรให้เป็นธุรกิจเยอะเกินไป องค์กรจะแข็ง ผมพยายามกระตุ้นให้ทุกคนคิด unlock ตัวเองออกมา มันจะมีพลังในตัวคุณที่คุณไม่รู้"