ก้าวที่แกร่งของ "ศรีไทย" คน 2 รุ่นกับเส้นชัย 2 หมื่นล้าน - Forbes Thailand

ก้าวที่แกร่งของ "ศรีไทย" คน 2 รุ่นกับเส้นชัย 2 หมื่นล้าน

การันต์ อังอุบลกุล ผู้สืบทอดเป้าหมายที่ไม่หยุดเพียงแค่สร้างยอดขาย 2 หมื่นล้านในปี 2020 แต่มุ่งรุ่งโรจน์อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์แห่งการผสานภูมิปัญญาของคน 2 รุ่น ซึ่งไม่อาจหาอ่านได้ในตำราปริญญาเอกด้านการตลาดที่พกมา

การันต์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในวัย 34 ปี ผู้ถือดีกรีปริญญาเอกด้านการตลาดจากอังกฤษ ตัดสินใจก้าวเข้ารับผิดชอบธุรกิจหลักของครอบครัว ที่เป็นเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์มาลามีน ที่อยู่ยืนยงมาถึงครึ่งศตวรรษ เจ้าของกำลังผลิตรวมทั้งกลุ่มพลาสติกและเมลามีนสูงสุดในโลก ปีละ 1 แสนตัน เขากล่าวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่า "ลองดู" โดยเสริมว่า แทนที่จะไปสร้างธุรกิจของตัวเอง ทำไมไม่ลองสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวสร้างไว้ ให้แผ่ขยายยั่งยืน และหากทำให้ไปไกลแบบก้าวกระโดดได้ก็ยิ่งสุดยอด ขณะที่สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ผู้พ่อหาได้ตีกรอบเส้นทางชีวิตให้ลูกต้องมารับช่วงกิจการ แต่เห็นด้วยว่าการผสมผสานวิสัยทัศน์คนทั้งสองรุ่นเป็นเรื่องสำคัญ แนวคิดจากคนรุ่นใหม่จะช่วยเติมช่องว่างในคนรุ่นก่อน ช่วยให้เข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น เสริมสร้าง demand chain ที่เป็นมูลค่าเพิ่มกับ supply chain ของธุรกิจ เช่นการนำเสนอและออกแบบผลิตภัณฑ์เมลามีนในปัจจุบัน ต้องวาง concept ใหม่ให้สวยถูกใจ และสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของลูกค้า รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ สำหรับการันต์ การสร้างพลังผนึกภูมิความรู้ของคนรุ่นก่อนเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของรุ่นใหม่ ต้องเริ่มจากรับฟังเพื่อเรียนรู้ ให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ และสำนึกในความช่วยเหลือ และน้ำใจที่ได้รับจากผู้อื่น อีกทั้งร่วมทำงานและหาทางออกกับทีม “ตอนผมมาทำงานใหม่ๆ ก็เจียมตัวว่าถึงจบปริญญาเอกแต่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่าง ต้องเรียนรู้ใหม่หมด... ผมมองว่าถ้าเด็กให้ความเคารพกับผู้ใหญ่และยินดีเรียนรู้ เขาก็เต็มใจสอนคุณทุกอย่างอยู่แล้ว ขึ้นกับว่าแต่ละคนมีวิธีเข้าหาผู้ใหญ่แบบไหน” ณ วันนี้ ศรีไทยฯ ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปีแล้ว จนสินค้าเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ และส่งขายไปถึง 120 ประเทศ แต่การปรับภาพลักษณ์ขององค์กรหรือ re-branding เป็นงานที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากรรุ่นใหม่ ให้กลายเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า เข้าใจถึงจุดแข็งและเอกลักษณ์ขององค์กรมากขึ้น อีกทั้งเป็นการสื่อสารไปยังผู้ที่สนใจจะเข้ามาทำงานในองค์กร ให้ตระหนักว่าตัวตนของเขาเหมาะสมกับงานหรือไม่ เช่นเดียวกับต้องการสื่อสารให้ภาพลักษณ์ของ Superware สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ และครองใจผู้บริโภคกลุ่มใหม่ทั้งในและนอกประเทศด้วย ในฐานะดอกเตอร์ทางการตลาด การันต์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานการ re-branding ซึ่งจะเกิดอย่างเป็นรูปธรรมในปีหน้า โดยจะเริ่มเห็นตราสัญลักษณ์ Superware ที่ดูทันสมัยและสดใสกว่าเดิม ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทมากขึ้น
อ่าน "ก้าวที่แกร่งของการันต์ อังอุบลกุล กับเป้า 2 หมื่นล้าน ในปี 2020" ฉบับเต็มใน Forbes Thailand ฉบับ DECEMBER 2014