IRPC มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะ และส่งมอบให้กทม. ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี - Forbes Thailand

IRPC มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะ และส่งมอบให้กทม. ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมกับ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ ส่งมอบคอกกั้นขยะพับได้ให้กรุงเทพมหานคร ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์อาคารบี IRPC ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดการประกวดออกแบบคอกกั้นขยะพับได้ สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 49 ชิ้นงาน ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ: ผลงานชื่อ “พับน้อย พับใหญ่” ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ออกแบบโดย            คุณสำเริง กิกสันเทียะ โดยผลงานที่ชนะเลิศการประกวด IRPC ได้นำแบบไปผลิตคอกกั้นขยะ จำนวน  600 ชิ้น และมอบให้กรุงเทพมหานครไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อตั้งทดแทนคอกกั้นขยะเดิม ติดตั้งตามสถานที่    ท่องเที่ยว หรือจุดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มอบให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต พิจารณากำหนดจุดติดตั้ง คอกกั้นขยะพร้อมติดป้ายแสดงข้อมูล วัน เวลาทิ้งขยะ และเวลาจัดเก็บขยะ สำหรับคอกกั้นขยะพับได้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากประกวดนี้ เป็นต้นแบบคอกกั้นขยะที่ผลิตจาก        เม็ดพลาสติก PP ที่มีส่วนผสมจากเม็ดพลาสติก Recycle ของ IRPC มีความแข็งแรง คงทน            และยังสามารถนำมาผลิตขึ้นรูปใช้ใหม่ได้ถึง 5 ครั้ง โดยคู่ค้าของ IRPC คือ บริษัท ไอเดีย เวิร์ค โพลีแพ็ค จำกัด เป็นผู้ผลิตขึ้นรูปและประกอบเป็นคอกกั้นขยะพับได้ตามแบบได้สำเร็จ และ IRPC จะส่งมอบคอกกั้นขยะพับได้ให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปจัดวางยึดติดกับฟุตบาทในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้าของกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน IRPC ในฐานะภาคเอกชน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า ทั้งการลดปริมาณการ    ใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง การจัดการคัดแยกอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโครงการรีไซเคิลในโรงงาน      และกระบวนการผลิต เพื่อนำมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมการจัดการขยะพลาสติก        อย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ: พิมพ์กมล ปาริสวรรณ Tel. 02-765-7273 E-Mail: Pimkamon.p@irpc.co.th @IRPCOfficial  

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ครบวงจร พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งท่าเรือ คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า