"Nano Electric Product" ชูนวัตกรรมตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ - Forbes Thailand

"Nano Electric Product" ชูนวัตกรรมตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่

FORBES THAILAND / ADMIN
31 Oct 2022 | 04:25 PM
READ 5760

นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ ภายใต้การบริหารงานของทายาทรุ่นที่ 2 ‘วจนพล บุญญลักษม์’ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กับการก้าวสู่การทำธุรกิจยุคใหม่ ที่มุ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ความยั่งยืนในอนาคต

วจนพล บุญญลักษม์

วจนพล บุญญลักษม์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จำกัด ทายาทรุ่นที่ 2        ของบางบอน พลาสติก กรุ๊ป ในวัย 33 ปี ที่เข้ามารับช่วงต่อจากรุ่นคุณพ่อเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้จดจำแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ภายใต้แนวคิด “ครบเครื่องเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์พลาสติกก่อสร้าง” พร้อมกับให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

วจนพล กล่าวว่า หลังเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จากประเทศอังกฤษในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้กลับมาช่วยกิจการครอบครัว ดูแลการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เปลียนแปลงไป หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทัน

“ตอนเข้ามาช่วยธุรกิจที่บ้าน มีโครงสร้างองค์กรที่ค่อนข้างครบอยู่แล้ว แต่ได้เข้ามามุ่งเน้นเพิ่มเติมในเรื่องของอาร์แอนด์ดี การพัฒนาสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารต้นทุน โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย ทั้งระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ รวมถึง IOT เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” วจนพลกล่าว

​ขยายพอร์ตสินค้า 3,000 รายการ หนุนการเติบโต

หลังจาก วจนพล เข้ามารับตำแหน่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 100 รายการต่อปี ผ่านการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 3,000 รายการ และทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี โดยผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้แก่ ท่อร้อยสายไฟ แผงไฟฟ้า ตู้คอนซูเมอร์ ตู้และกล่องกันน้ำ สวิตช์และเต้ารับ ปลั๊กพ่วง เป็นต้น

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของนาโน อิเลคทริค โปรดักส์ มีสัดส่วนผลิตในประเทศไทย 95% และนำเข้า 5% ซึ่งการผลิตสินค้าเองภายในประเทศไทย ทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องการบริการหลังการขาย การจัดส่งที่รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่น ซึ่งลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ร้านค้าปลีก ห้างโมเดิร์นเทรด โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงโครงการของภาครัฐ

วจนพล กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีการพัฒนาสินค้าในกลุ่มใหม่ๆ ในหมวดนวัตกรรม อาทิ เช่น สมาร์ทเบรคเกอร์ ปลั๊กพ่วงสมาร์ท และ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กับอุตสาหกรรมโซล่าร์เซลส์ และ EV Charger ที่บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้าบนพื้นฐานของการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รองรับวิถีชีวิตใหม่ของผู้บริโภค

วจนพล กล่าวว่า นอกจากนี้ สิ่งที่ใส่เข้าไปเพิ่มในอุปกรณ์เหล่านี้ คือเทคโนโลยี IoT ซึ่งทำให้อุปกรณ์กลายเป็น Smart Device ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตของผู้บริโภคง่ายขึ้น ด้วยการสั่งเปิด-ปิดระบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานได้ผ่านมือถือ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพ การออกแบบ ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ในราคาที่คุ้มค่า และมีกระบวนการผลิต ระบบจัดส่งที่ยืดหยุ่นรองรับความต้องการของลูกค้า ทำให้นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรง

ปัจจุบัน โรงงานผลิตสินค้าของนาโน อิเลคทริค โปรดักส์ ได้มาตรฐานโรงงานสีเขียว วัตถุดิบที่ใช้ผ่านมาตรฐานด้าน  สิ่งแวดล้อม ISO 14,000 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

“เราพยายามใส่เทคโนโลยีเข้าไปในสินค้าหลักของเรา เพื่อให้สอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภคยุคนี้ที่ชอบความสะดวก สบาย ทั้งในเรื่องสมาร์ทโฮม และสมาร์ท ซิตี้ รวมถึงเรื่องการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในตลาดโลก”

สู่แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินธุรกิจและพัฒนาสินค้าของนาโน อิเลคทริค โปรดักส์ จะมุ่งสู่ความยั่งยืนในอนาคต โดยผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้า รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันสร้างให้นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทย มีความน่าเชื่อถือ และตอบโจทย์เรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ

วจนพล กล่าวว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความท้าทายหลายด้าน เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว ต้องบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดต้นทุน การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ที่สำคัญต้องทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกัน และมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน

“ช่วงแรกที่เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัว ยังไม่ชินกับการทำงานร่วมกับพนักงาน ที่มีหลายเจนเนอเรชั่น บางคนอยู่ตั้งแต่เริ่มต้น 20 ปีก่อน ซึ่งต้องพยายามพัฒนา ปรับจูนกัน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ซึ่งค่อนข้างเปลี่ยนเร็ว ต้องพยายามผลักดันให้บุคลากรได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมๆ กัน และต้องเข้าใจปัญหาในองค์กร เรียนรู้และแก้ไขไปด้วยกัน ในฐานะผู้บริหารต้องพยายามสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันไปสู่เป้าหมาย”

วจนพล กล่าวว่า ปัจจุบัน นาโน อิเลคทริค โปรดักส์ ยังมุ่งขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในโรงงานผลิต ล่าสุดได้ลงทุน 10 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์สำหรับการลำเลียงวัตถุดิบ ช่วยประหยัดทรัพยากร และนำบุคลากรไปพัฒนาในส่วนอื่นๆ รวมถึงการลงทุนโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ ที่ใช้เงินลงทุนมากกว่า 70 ล้านบาท เพิ่มการผลิตสินค้าในกลุ่มโลหะ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มากขึ้น

#NANO ELECTEIC PRODUCT #นาโน อิเลคทริก โปรดักส์ #วจนพล บุญญลักษม์

TAGGED ON