IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ “CEO TO CEO” - Forbes Thailand

IRPC จัดพิธีส่งมอบภารกิจ “CEO TO CEO”

PR / PR NEWS
14 Feb 2019 | 04:31 PM
READ 5371
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ส่งมอบภารกิจ “CEO TO CEO” ให้แก่ คุณนพดล ปิ่นสุภา ในโอกาสที่รับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC คนที่ 5 ซึ่งมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสานต่อภารกิจและนำพา IRPC ไปสู่เป้าหมายการเป็น "บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชียภายในปี 2563" ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ อาคาร บี