เรียนแพทยศาสตร์ในเกรนาดา เวสต์อินดิส เพื่อก้าวกระโดดไปสู่อนาคตที่ทรงคุณค่า - Forbes Thailand

เรียนแพทยศาสตร์ในเกรนาดา เวสต์อินดิส เพื่อก้าวกระโดดไปสู่อนาคตที่ทรงคุณค่า

การเป็นแพทย์เป็นวิชาชีพที่น่าตื่นเต้น และมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จจะช่วยสานฝันนักศึกษาด้วยประสบการณ์เรียนแพทยศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม หากพูดถึงโรงเรียนแพทย์ที่ทรงคุณค่าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่จำนวนมาก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้และความสามารถที่มีอยู่ทั่วโลก ต้องมีชื่อของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ (St. George's University - SGU) ซึ่งตั้งอยู่ที่เกรนาดา เกาะเวสต์อินดิส ในหมู่เกาะแคริบเบียน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2519 โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมคลังความรู้และแนวปฏิบัติด้านแพทยศาสตร์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก จึงได้เฟ้นหาบุคลากรมากประสบการณ์ และมีความสามารถที่โดดเด่นหลากหลาย เพื่อสร้างคณะแพทยศาตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแกร่ง และทันสมัย จนสามารถสร้างแพทย์กว่า 19,000 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วโลก ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ มีนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์ที่มาจากกว่า 150 ประเทศ และมีแพทย์ที่จบการศึกษาทำงานอยู่ในทั่วทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา และอีกกว่า 50 ประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ยังได้รับการรับรองจากแพทยสภาแห่งประเทศไทย โดยผู้จบการศึกษา สามารถสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตในการตรวจรักษาในประเทศไทย รวมถึงมีแพทย์ที่จบการศึกษาชาวไทยจากมหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอีกด้วย นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ยังมีโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพในเครือข่ายกว่า 75 แห่งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาแพทยศาสตร์ ที่เกรนาดาหรือสหราชอาณาจักร แพทย์หญิงณัชชา รัมมณีธร แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่รัฐนิวยอร์ก กล่าวว่า องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ประสบการณ์การศึกษาที่ SGU เป็นไปอย่างดีเยี่ยม เป็นผลมาจากหลักสูตรที่เข้มข้นและคณาจารย์ที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาชีวเคมี และเภสัชวิทยา ทั้งนี้ นักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ สามารถเลือกที่จะเริ่มต้นการศึกษาแพทยศาสตร์ในเกรนาดาหรือสหราชอาณาจักร แต่นักศึกษาไทยมีทางเลือกเพิ่มขึ้นที่จะศึกษาในระดับพรีคลีนิก ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลในประเทศไทยก่อนที่จะศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์ 4 ปีที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ “ส่วนตัวเป็นคนชอบความตื่นเต้นและชอบเดินทาง การเดินทางมาที่สหรัฐอเมริกา ต่อด้วยเกรนาดา เเละการใช้ชีวิตปีแรกที่อังกฤษ เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริง ฉันเชื่อว่าถ้ามีความพยายามมากพอที่ SGU ความฝันของคุณก็จะเป็นจริงได้” แพทย์หญิงบุณยนุช มธุรสตระกูล ซึ่งจบการศึกษาจาก SGU และได้รับใบอนุญาตให้รักษาโรคไตในสหรัฐอเมริกา กล่าว สำหรับผู้ที่สนใจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดกว้างสำหรับนักเรียนจากระบบการศึกษาทั่วโลก จะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้ นักเรียนที่มีใบรับรองวุฒิการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม เช่น ม.6 ในประเทศไทย ระดับสูงกว่า หรือ International Baccalaureate (IB) จะได้รับการพิจารณาสำหรับเส้นทางการศึกษาแพทยศาสตร์หลักสูตร 5, 6 หรือ 7 ปี ตามประสบการณ์ทางการศึกษาหรือผลการเรียน และยังมีหลักสูตรแพทย์ศาตร์ 4 ปีสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว โดยนักศึกษานานาชาติรวมถึงจากประเทศไทย ผู้สมัครเข้า SGU จะได้รับการยกเว้นจากการสอบเข้าในระบบ Medical College Admission Test (MCAT) แพทย์หญิงเรขา หาญเวสสะกุล ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ ปัจจุบันเป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า เธอรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นศิษย์เก่าของ SGU หลักสูตรการเรียนการสอนที่ SGU มีมาตรฐานที่ดีมาก และทำให้เธอได้ประสบการณ์ที่เท่าเทียมกับแพทย์จากหลากหลายประเทศที่เคยพบและยังได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและด้านวัฒนธรรม สำหรับมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ จะเปิดรับนักศึกษาปีละ 3 ครั้ง​ ในช่วงเดือนสิงหาคม, มกราคม และเมษายน โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตลอดทั้งปี หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่  

TAGGED ON