Central Group ร่วมกับรัฐบาล นำเสนอโครงการประชารัฐ “แปลงโฉมจังหวัดอยุธยา” สร้างต้นแบบเมืองท่องเที่ยว - Forbes Thailand

Central Group ร่วมกับรัฐบาล นำเสนอโครงการประชารัฐ “แปลงโฉมจังหวัดอยุธยา” สร้างต้นแบบเมืองท่องเที่ยว

FORBES THAILAND / ADMIN
26 May 2016 | 05:56 PM
READ 4624
Central Group ร่วมกับรัฐบาล นำเสนอโครงการประชารัฐ “แปลงโฉมจังหวัดอยุธยา” เพื่อดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุง เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอยุธยากลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัย และสร้างเสริมศักยภาพมีคุณภาพชีวิตของคนไทย พร้อมคืนกลับสู่สังคม และสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้แนวทางการพัฒนาอยุธยา คือการซ่อมแซม บูรณะวัดและสถานที่โบราณ ปรับภูมิทัศน์เกาะอยุธยาผ่านการปลูกต้นไม้ใหญ่ พัฒนาพื้นที่สาธารณะในสวยงามและร่มรื่น ออกแบบจัดแสงให้กับโบราณสถานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ในเวลาค่ำคืน ปรับถนนและทางเท้าเพื่อให้เหมาะสมกับการเดินทางและเส้นทางการปั่นจักรยาน จัดโซนนิ่งเมืองเพื่อตอบสนองกับรูปแบบการใช้ชีวิต เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงปรับปรุง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสำคัญให้เทียบเคียงพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับคนยุคดิจิตอลได้อย่างน่าสนใจ

ด้วยศักยภาพภายหลังการแปลงโฉมอยุธยา คาดการณ์นักท่องเที่ยว เพิ่มขึ้น 15-20 ล้านคน ในปีเป้าหมาย 2568 เพื่อสร้างให้อยุธยาติดอันดับ 10 เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นต้นแบบการปรับปรุงเมืองท่องเที่ยว อาทิ สุโขทัย ต่อไป