8 ธุรกิจในทศวรรษหน้า - Forbes Thailand

8 ธุรกิจในทศวรรษหน้า

FORBES THAILAND / ADMIN
27 Nov 2017 | 10:01 PM
READ 18816

สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2000-2016 ธุรกิจที่เติบโตแบบอัตราก้าวกระโดดคือธุรกิจทางด้าน Internet , Application และ Online ทุกประเภท ส่วนธุรกิจที่ถูก Disruption ออกไปก็มีอยู่ไม่น่อยเช่นกัน คงเหลือแต่ผู้เล่นรายหลักเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้น ผมมองในอีก 15 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ว่าธุรกิจอะไรที่จะยังคงเติบโตและยังคงอยู่ จะอยู่ใน 8 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้คือ


1. ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องการฉีดสเต็มเซลล์ การปลูกถ่ายอวัยวะ และยารักษาโรคโรคใหม่ๆ มนุษย์หาเงินมาได้ สิ่งที่ทุกคนต้องการคือการมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตยืนยาว


2. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงาม
ตราบใดที่ยังมีผู้หญิงอยู่บนโลก ธุรกิจนี้จะไม่มีวันหายไป เพียงแต่คุณต้องเจอกับ Super Red Oceans ที่การแข่งขันจะรุนแรงที่สุด


3. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถแข่งขันกับมนุษย์คนอื่นได้ ดังนั้นธุรกิจการศึกษาจะเปลี่ยนรูปแบบ แต่ยังคงมีอยู่เสมอ


4. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ประชากรโลกสูงอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นสินค้าหรือบริการในส่วนของผู้สูงอายุ จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน
ตราบใดที่ยังมีเงินเฟ้อ และตราบใดที่ระบบทุนนิยมยังปกครองโลกอยู่ ธุรกิจนี้จะยังคงยั่งยืนอยู่ต่อไป

 

6. พลังงานทางเลือก
ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น นวัตกรรมใหม่ๆ ธุรกิจพลังงานทางเลือกในกลุ่มการบริโภคเองก็ดี หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมก็ดี จะยังคงขยายตัวไปเรื่อยๆ


7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ตราบใดที่ยังมีคนเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และความมั่งคั่งของประชากรเพิ่มขึ้น ทุกคนจะทุ่มเทลงทุนให้กับลูกของตนเอง ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กทุกประเภทจะยังคงเติบโตเสมอ


8. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ยิ่งระบบ Online เติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ ระบบ Logistics ที่มีประสิทธิภาพจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ธุรกิจใหญ่ๆในเมืองไทย โดยมากมักเป็นการสร้างอำนาจผูกขาดด้วยระบบสัมปทาน ตราสินค้า หรือทุนขนาดใหญ่ เช่น AOT CPALL ADVANC แต่ในทศวรรษต่อไป ถ้าหากมีใครสามารถใช้ Innovative Based ในการพัฒนาสินค้า หรือ Structure Platform ที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับได้ นั่นแหละคือกิจการที่จะเป็น Big Shot สำหรับนักลงทุน เพื่อที่จะก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ


โครงการ Super Corporations เราพร้อมที่จะรวมกลุ่มของผู้มีความคิดและไอเดียเจ๋งๆ มารวมตัวกัน เพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านการเงิน เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทศวรรษหน้าต่อไป ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Super Corporations