งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-จีซี เปิดแคมเปญ Waste This Way ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรักษ์โลกให้ถูกทาง - Forbes Thailand

งานฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-จีซี เปิดแคมเปญ Waste This Way ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรักษ์โลกให้ถูกทาง

PR / PR NEWS
02 Jan 2020 | 02:28 PM
READ 4642
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Waste This Way : ร่วมกันรักษ์โลกให้ถูกทาง เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจร ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 โดยการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาขยะ พร้อมนำแนวคิด Circular Living ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรม และสื่อสารไปยังนิสิตนักศึกษาจากทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเป็นพลังเล็กๆ ขยายผลไปยังสังคมในวงกว้างต่อไป โดยหลังจบงาน จะมีการคำนวณ CO2 เทียบเท่า ที่สามารถลดได้จากการจัดงาน โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร GC ร่วมแสดงพลังและความร่วมมือผ่านงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ Waste This Way : ร่วมกันรักษ์โลกให้ถูกทาง เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจรในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ลานดิสคัฟเวอรี่ พลาซ่า กรุงเทพฯ แคมเปญ Waste This Way ส่งเสริมให้สังคมใส่ใจกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านคอนเซ็ปต์ “ลด เปลี่ยน แยก” ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในกิจกรรมทุกส่วนของงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งนี้ โดย ..
  1. ลด...ลดขยะด้วยการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ต้นทาง
  2. เปลี่ยน...เปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้ได้
  3. แยก...แยกขยะเพื่อนำไปจัดการต่อได้อย่างเหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถลดใช้หรือเปลี่ยนวัสดุได้