เชิญชมงานนิทรรศการ อัพภูตรส MARVELOUS FLUX - Forbes Thailand

เชิญชมงานนิทรรศการ อัพภูตรส MARVELOUS FLUX

PR / PR NEWS
22 Dec 2022 | 03:21 PM
READ 3110

ระหว่าง วันที่ 17 ธันวาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดงานนิทรรศการ อัพภูตรส MARVELOUS FLUX ภายในงานพบผลงานศิลปะโดย ยุทธิ์ สุริพงศ์, อรนลิน โลจนะโกสินทร์, นพนันท์ ทันนารี และ ศิลปินรับเชิญ สมลักษณ์ ปันติบุญ โดยมี นคร พงษ์น้อย เป็น ภัณฑารักษ์ และ อังกฤษ อัจฉริยโสภณ เป็น ผู้ช่วยภัณฑารักษ์

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 08:30-17:00 น.
เลขที่ 313 หมู่7 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โทร.053-716605-7