สถิติจำนวนประชากรกรุงปักกิ่ง ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี - Forbes Thailand

สถิติจำนวนประชากรกรุงปักกิ่ง ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

ประชากรในกรุงปักกิ่ง นครหลวงของประเทศจีนในปี 2017 มีจำนวนต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี โดยจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งเป็นการถาวรอยู่ที่ราว 21.707 ล้านคน ลดลงราว 2.2 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2016 ในขณะที่ประชากรที่อาศัยอยู่ใน 6 อำเภอที่อยู่รอบนอกของกรุงปักกิ่งลดลงร้อยละ 3

ทางการปักกิ่ง กำลังดำเนินการควบคุมการขยายตัวของประชากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการแก้ไขปัญหาความแออัดของการจราจร การขาดแคลนทรัพยากรต่าง ๆ และราคาบ้านปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ประชากรในกรุงปักกิ่งเพิ่มขึ้น 2 ใน 3 นับตั้งแต่ปี 1998 ส่งผลให้มีใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าและจำนวนรถบนท้องถนนเพิ่มขึ้นสามเท่าตัว โดยเมื่อปี 2016 รัฐบาลท้องถิ่นออกประกาศแนวทางควบคุมจำนวนประชากรให้ได้ 23 ล้านคนภายในปี 2026 ในขณะที่เมืองใหญ่อย่างกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้ มีนโยบายควบคุมจำนวนประชากร เเต่นโยบายภาพรวมของประเทศจีนยังคงต้องการเพิ่มอัตราการเกิด ซึ่งลดลงต่อเนื่องมาหลายปีเเละมีเเนวโน้มจะลดลงต่อไปอีก

โดยมีการประเมินว่าในปี 2035 ประชากรสูงวัยในจีนจะพุ่งถึง 400 ล้านคน จากจำนวน 240 ล้านคนในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ เเรงงาน การบริการด้านสุขภาพและเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญในอนาคต

  ที่มา   credit photo : Greg Baker / AFP