"บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น" ยื่นไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น IPO 181 ล้านหุ้น - Forbes Thailand

"บมจ.นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น" ยื่นไฟลิ่ง เสนอขายหุ้น IPO 181 ล้านหุ้น

FORBES THAILAND / ADMIN
11 Apr 2023 | 04:00 PM
READ 1265

"บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น" หรือ NAM ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) พร้อมระดมทุนก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย


    วิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) หรือ NAM เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิต นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับปราศจากเชื้อในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

    รวมถึงผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาและวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานมานานกว่า 50 ปี การันตีด้วยมาตรฐานสากลระดับเดียวกับยุโรปและอเมริกามาอย่างยาวนาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าสำคัญในโรงพยาบาลและหน่วยงานองค์กรทางด้านสาธารณสุขกว่า 1,200 แห่ง ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

    บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น โดยปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์และบริการแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

    (1.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ (Manufacture and sales of medical devices หรือ SM) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่คิดค้น วิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์สะอาด ปราศจากเชื้อและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่กับผู้ป่วยรายถัดไปได้ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข โดยกลุ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ในการขายเครื่องมือทางการแพทย์กลุ่มทำให้ปราศจากเชื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ จากทั่วโลก

    (2.) กลุ่มผลิตและจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Manufacture and sales of medical consumables หรือ CS) บริษัทฯ ได้ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ร่วมกับเครื่องทำความสะอาด อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ซึ่งใช้ควบคู่กับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับงานล้างอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการแช่และล้างทำความสะอาด และน้ำยาที่ใช้ในกลุ่มเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศ

    อีกทั้งยังได้รับสิทธิเป็น Exclusive Distributor ชุดตรวจสอบการฆ่าเชื้อ ชุดทดสอบและชุดตรวจประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำ นอกจากนี้ ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุที่ใช้ในการห่ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการอบฆ่าเชื้อของ บริษัท Sterimed จากประเทศฝรั่งเศส

    (3.) กลุ่มงานให้บริการ (Services หรือ SV) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้บริการหลังการขาย บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ปราศจากเชื้อ รวมถึงบริการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลให้เป็นตามมาตรฐานสากล และบริการบำบัดขยะติดเชื้อทางการแพทย์

    ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย หรือ Patient Safety เพราะอุปกรณ์การแพทย์เป็นเครื่องมือที่ต้องนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable)

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NAM กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์” โดยได้ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา ผลิต จัดหาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อาทิ ASME, ISO13485, ISO9001, ISO14001, CE Mark และ PED เป็นต้น

    ซึ่งนับจากนี้เป็นต้นไป NAM พร้อมก้าวไปอีกขั้นด้วยการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นก้าวสู่ผู้นำอุตสาหกรรมผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย

    ด้าน วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ NAM ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

    ซึ่งปัจจุบัน NAM มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 297.5 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 181 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 25.86% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย WAI Global Corporation Limited จำนวนไม่เกิน 76 ล้านหุ้น


     ด้าน กำพล ทรวงบูรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติมว่า NAM มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

    โดยปัจจุบันโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ประกอบด้วย กลุ่มชัยเทอดเกียรติ รวมถึง WAI Global Corporation Limited ถือหุ้น 82.35% ซึ่งภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 59.14% และบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ถือหุ้น 17.65% ซึ่งภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 15%

    โดยการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่ รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ โครงการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจเครื่องมือทางการแพทย์ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

    นอกจากนี้ บมจ. นำวิวัฒน์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น หรือ NAM ได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


อ่านเพิ่มเติม: 4 แบงก์พาณิชย์สำรองเงิน 1.28 แสนล้านบาท ต้อนรับ “สงกรานต์”


ไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine