ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัล Bank of the Year 2016 พร้อมรางวัลบูธดีเด่นในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 16 - Forbes Thailand

ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัล Bank of the Year 2016 พร้อมรางวัลบูธดีเด่นในงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 16

FORBES THAILAND / ADMIN
24 Jun 2016 | 04:50 PM
READ 2217

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมฉลองความสำเร็จและรับมอบรางวัล Money & Banking Awards 2016 ในสาขา ‘ธนาคารแห่งปี 2559 หรือ Bank of the Year 2016’ นับเป็นครั้งที่ 9 ในรอบ 10 ปีหลัง หรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 ที่ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าว พร้อมรางวัลดีเด่น บูธสวยงามประเภทพื้นที่ขนาดใหญ่ ในงาน Money Expo 2016 หรือมหกรรมการเงินครั้งที่ 16 จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน โดยการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคารสำหรับความโดดเด่นในครั้งนี้

ธนาคารยังคงมีผลการดำเนินงานเติบโตต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 3 ของระบบธนาคารพาณิชย์ที่ 34,180.63 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ที่ 17.91 บาทต่อหุ้น และอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงเป็นอันดับ 2 ที่ 23.86% นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำกำไรแล้ว ธนาคารกรุงเทพได้ยึดหลักความระมัดระวังด้วยการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม 101,755.09 ล้านบาท คิดเป็น 5.44% ของสินเชื่อ

ขณะที่มีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS) รวมทั้งสิ้น 17.87% ประกอบด้วยเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ระดับ 15.78% และเงินกองทุนขั้นที่ 2 ที่ระดับ 2.09% ทั้งนี้ธนาคารยังคงมีความสามารถและความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ควบคู่กับการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล และความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกรรมผ่านช่องทางบริการทุกช่องทาง ทุกที่ ทุกเวลา และทุกกลุ่ม