กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” จ.จันทบุรี - Forbes Thailand

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” จ.จันทบุรี

PR / PR NEWS
11 Oct 2017 | 12:31 PM
READ 2038

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เดินหน้าทำความดี จัดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่าด้วยต้นไม้ของพ่อ” พร้อมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 100 คน ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ไม้ดอกประจำชาติไทย ณ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. จันทบุรี เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผืนป่าด้วยต้นราชพฤกษ์ และกลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวในอนาคต ของจังหวัดจันทบุรี ที่กรุงไทย-แอกซ่า เรามอบโอกาสเพื่อให้ทุกคนมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสานต่อ และเจริญรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช