Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป” - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Executive Interview
  • News >
  • Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป”
Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป”

Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป”

สะสมและเจียระไน หลักบริหารความมั่งคั่งในสไตล์เฉพาะตัวของ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล กับการสร้างโอกาสใหม่ และสร้างมูลค่าสินทรัพย์ให้สวยงามตามดีไซน์

การส่งต่อธุรกิจครอบครัว (Family Business) จากรุ่นสู่รุ่นบางครั้งก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเสมอไป หลายครอบครัวมีบทเรียนให้เห็นว่าการส่งช่วงต่อต้องเจอกับความท้าทายอย่างมากกว่าจะก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างไปสู่ความสำเร็จได้ ในส่วนของการส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นก็เช่นกัน แม้จะมีทฤษฎีด้านการเงินและลงทุนที่ใช้กันทั่วโลก แต่หลักคิดและการบริหารที่มีความแตกต่างและสไตล์เฉพาะตัวในแบบ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ประธานกรรมการบริหาร แพทโก้ กรุ๊ป ก็สามารถแสดงฝีมือพิสูจน์ความสามารถนำธุรกิจสู่ ความมั่งคั่งได้สวยงามไม่แพ้กัน

Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป”
ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล

ครอบครัวสุขะมงคลดำเนินธุรกิจ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ Patco Agro ธุรกิจพลังงาน Patco Power และอสังหาริมทรัพย์ Patco Property ซึ่งพี่น้องทุกคนรวมถึง ดร.สืบวงษ์ ทายาทคนโตมีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจและสร้างความมั่งคั่งในทรัพย์สินของตระกูลร่วมกันทั้งหมด

ด้วยการบริหารที่ยึดหลักสร้างความมั่งคั่ง หรือ Wealth Creation 3 ด้าน ประกอบด้วยหลักการที่ว่าด้วยความสามารถในการหารายได้ การลงทุน (I) และการออม (S) โดยทั้ง 3 ด้านจะมีความสอดคล้องกัน แต่สัดส่วนแตกต่างกันออกไปตามสไตล์เฉพาะตัว

ก่อนการใช้จ่ายหรือเก็บออมต้องดูที่ขีดความสามารถในการหารายได้ก่อนว่าเป็นเท่าใด จากนั้นมาเริ่มที่ตัว I หรือ Invest โดยจะจัดสรรเงินเพื่อการลงทุนสัดส่วนสูงถึง 50% ของรายได้ ซึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม ตามมาด้วย S หรือ Saving คือต้องเก็บออมให้ได้สัดส่วนอย่างน้อย 25% ของรายได้ และส่วนที่เหลืออีก 25% ถึงจะเป็นส่วนของการใช้จ่ายทั้งของตัวเองและครอบครัว ดร.สืบวงษ์กล่าวถึงสูตรการจัดสรรเงินที่นำไปสู่การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง โดยส่วนหนึ่งยังเก็บเป็นทุนสำหรับใช้ต่อยอดในอนาคต

สะสมและเจียระไนแบบดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล

ด้านการบริหารความมั่งคั่ง พอร์ตอสังหาริมทรัพย์ของธุรกิจครอบครัวนั้นเกิดจาก 2 แนวคิดหลัก ได้แก่การสะสมและการเจียระไนโดยเริ่มต้นบริหารความมั่งคั่งด้วยการสะสมตั้งแต่รุ่นบิดา (สุทิน) และมารดา (วิจิตรา) โดยเฉพาะมารดา ซึ่งซื้อที่ดินสะสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวิธีขยายพอร์ตอสังหาริมทรัพย์มีทั้งการซื้อสะสมและการนำที่ดินไปพัฒนาต่อเป็นโครงการบ้านจัดสรร หรือสร้างมูลค่าจากต้นทุนที่ดินที่มี ซึ่งหลังจากมีรายได้เข้ามาก็สามารถนำไปซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อเก็บเข้าพอร์ตและรอการพัฒนาต่อไปได้

หลายครั้งเราสามารถทำโครงการขายได้ ตัวอย่างเช่น 100 บาท แต่การซื้อที่ดินใหม่อาจจะเกินกว่า 100 บาทก็ได้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของที่ดินแปลงนั้นเป็นหลัก ซึ่งก็ทำในแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

นอกจากสะสมสร้างพอร์ตเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์แล้วเจียระไนยังเป็นหนึ่งในหลักการทำงานที่ทำมาโดยตลอด ซึ่งการเจียระไนอาจจะเทียบได้กับการวิเคราะห์โครงการ เพราะที่ดินแต่ละแปลงมีศักยภาพและโอกาสแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการมองตลาด ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้

ตลอดเวลาที่ผ่านมากับหลายโครงการที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ เรามองว่าเพราะเรามาถูกทาง ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้มีมูลค่ามากขึ้น โดยเป็นการเจียระไนที่ดินเปล่าให้เป็นเพชร ถ้าเปรียบฝีมือในงานช่างเจียระไนถือว่าดีในระดับที่น่าพอใจ คือเต็ม 10 คงได้ 8 คะแนน เราอาจจะไม่ได้ลงทุนโครงการในสเกลใหญ่ ไม่หวือหวา แต่ก็มั่นคง และยังสามารถพัฒนาต่อไปได้อีก

เวลาที่ใช่ ผลตอบแทนเพิ่มพูน

หนึ่งในเทคนิคการสร้างความมั่งคั่งคงต้องยกให้เป็นเรื่องของเวลาด้วย เพราะบางครั้งอาจไม่ต้องพัฒนาโครงการ แต่ใช้วิธีการปล่อยเช่าที่ดินเปล่าในพอร์ตเพื่อสร้างรายได้ ขณะที่บางครั้งอาจต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเร่งโอกาสให้มาเร็วขึ้น

Wealth Creation สไตล์ ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล ขยายอาณาจักร “แพทโก้ กรุ๊ป”

ตัวอย่างเช่น การลงทุนธุรกิจบริการน้ำมันในชื่อแบรนด์ “S-station บางนาตราด กม.34” รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC จับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้เส้นทางไปชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งมีผู้ใช้บริการเข้าออกพื้นที่ให้บริการมากถึง 3,000-5,000 คนต่อวัน

จากที่ดินเปล่า เราจัดสรรส่วนหนึ่งมาพัฒนาเป็นธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่สร้างรายได้จากการบริหารพื้นที่เช่า ส่วนที่ดินอีกหลายแปลงรอบๆ เช่น บางนาตราด กม.35 และ 36 จะได้รับอานิสงส์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและความเจริญของชุมชนโดยรอบที่เราสร้างขึ้นด้วย ซึ่งแนวคิดนี้นับเป็นการบริหารความมั่งคั่งที่ต่อยอดได้อีกในอนาคต

วางไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบ

ดร.สืบวงษ์กล่าวว่าการลงทุนในสินทรัพย์หลายรูปแบบช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและระดับโลกจะมีความผันผวนมากก็ตาม

ประสบการณ์จากช่วงวิกฤตในปี 2540 ทำให้เรียนรู้ และเข้าใจว่าการบริหารพอร์ตธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ อาหารสัตว์ เครื่องยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ มีส่วนสำคัญอย่างมากกับการรับมือในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวน โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิกฤตราคาน้ำมัน และการสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนที่กำลังเป็นปัญหา ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าการวางไข่ไว้ในตะกร้าหลายใบอย่างที่ทำมาโดยตลอดจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับธุรกิจที่ดูแล

นอกจากนั้นล่าสุด ดร.สืบวงษ์ยังอยู่ระหว่างการศึกษาตะกร้าใบใหม่เพื่อใช้ในการวางแผนการลงทุนต่อไป นั่นคือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (กองทุน REIT) ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะใส่สินทรัพย์บางตัวไปในการลงทุนรูปแบบนี้ ซึ่งหากเกิดขึ้นจะนับเป็นครั้งแรกที่แพทโก้ กรุ๊ปก้าวสู่โอกาสใหม่ๆ ด้านการลงทุน

ที่สำคัญไม่แพ้การลงทุนคือเรื่องของการคบมิตร เพื่อนที่ดี บริษัทที่ดี และเน็ตเวิร์กที่ดี ทำให้มีโอกาสทำธุรกิจมากขึ้น เห็นช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาทั้งคุณแม่ของผม ภรรยา เพื่อน รวมถึงการทำงานเพื่อสังคมมีส่วนสำคัญอย่างมากในการให้คำแนะนำ และทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตและทำธุรกิจอยู่เสมอ ดร.สืบวงษ์กล่าวถึงความสำเร็จที่เกิดจากการสนับสนุนของคนรอบตัว

ดร.สืบวงษ์ยังกล่าวปิดท้ายถึงหลักในการบริหารความมั่งคั่งว่าจากประสบการณ์ทำให้รู้ว่าทุกอย่าง เกิดขึ้นแบบไดนามิกอยู่เสมอ ความสำเร็จไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เพราะฉะนั้นต้องอัปเดตความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การบริหารความมั่งคั่งสามารถต่อยอดได้แบบไม่รู้จบ

เรื่อง: กัญสุชญา สุวรรณคร  ภาพ: กิตติเดช เจริญพร

อ่านเพิ่มเติม:


คลิกอ่านฉบับพิเศษ WEALTH MANAGEMENT & INVESTING 2022 และบทความทางด้านธุรกิจฉบับเต็มได้ที่นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ในรูปแบบ e-magazine

BACK TO TOP