UOB Privilege Banking ชี้เทรนด์สินทรัพย์แกร่งทั่วโลก และจัดพอร์ตลงทุนสู้ความเสี่ยง - Forbes Thailand

UOB Privilege Banking ชี้เทรนด์สินทรัพย์แกร่งทั่วโลก และจัดพอร์ตลงทุนสู้ความเสี่ยง

    หลังจากทั่วโลกเริ่มคลายความกังวลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ไม่นาน ความผันผวนที่เกิดขึ้นกับวงการธนาคารครั้งล่าสุดที่สั่นสะเทือนประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกกลายเป็นความท้าทายใหม่ ที่สร้างความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกและการลงทุน แม้ว่าธนาคารยูโอบีมีมุมมองว่า ความผันผวนที่เกิดขึ้นกับภาคธนาคารครั้งนี้ เป็นปัญหาเฉพาะตัวที่ไม่น่าจะลุกลามเป็นปัญหาเชิงระบบ ด้านธนาคารขนาดใหญ่ก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง แต่ความเชื่อมั่นในภาคธนาคารยังคงเปราะบาง ธนาคารยูโอบีจึงแนะนำพอร์ตการลงทุนที่จะช่วยรับมือความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

    สินทรัพย์กลุ่มแรกที่ยูโอบีแนะนำ คือ ตราสารหนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่สำคัญในการจัดพอร์ตของนักลงทุน ทั้งนี้ควรมีการกระจายการลงทุน และลงทุนในบริษัทคุณภาพดีที่มีงบการเงินและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยเน้นไปที่การลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี (Investment Grade Credit) เพื่อสร้างรายได้สม่ำเสมอและลดความผันผวน อีกทั้งมีความทนทานในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว จากภาวะปัจจุบันที่เงินเฟ้อชะลอตัวและเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีโอกาสชะลอตัวลง ทำให้มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะหยุดวัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคต การลงทุนในตราสารหนี้จะมีโอกาสทำกำไรจากราคาตราสารหนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้น

    อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ยูโอบีแนะนำเพื่อสร้างสมดุลให้พอร์ตการลงทุน คือ การลงทุนในกองทุนรวมหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset) กองทุนประเภทนี้มีการกระจายการลงทุนในประเภทสินทรัพย์ที่หลากหลาย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ การกระจายการลงทุนทั้งด้านสินทรัพย์ ภูมิกาค และอุตสาหกรรม ช่วยลดความความเสี่ยงให้กับการลงทุนได้ และในปีนี้คาดว่าความสัมพันธ์ของสินทรัพย์โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้จะเข้าสู่ภาวะปกติ คือมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้าม ซึ่งเป็นกุญแจหลักในการกระจายการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การลงทุนแบบ Multi-Asset กลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นในปีนี้

    สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้น และแสวงหาโอกาสการเติบโตของเงินทุน ยูโอบีแนะนำให้ลงทุนในหุ้นจีน เอเชีย และอาเซียน รวมถึงหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก เป็นกลุ่ม Top Ideas ของเรา โดยภูมิภาคเอเชียจะได้รับประโยชน์จากการเปิดประเทศของจีน อีกทั้งเงินเฟ้อที่ไม่ได้สูงและกดดันเท่าตลาดพัฒนาแล้ว ส่งผลให้นโยบายการเงินผ่อนคลาย ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนให้กับสินทรัพย์เสี่ยงและการเติบโตของจีน เอเชีย และอาเซียน สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพมีอัตราการเติบโตจากความต้องการบริการและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระยะยาวจากการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก และการพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยา และการรักษาต่างๆ จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมสุขภาพมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

    แม้จะเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมธนาคาร แต่ยูโอบีเชื่อว่า ความเสี่ยงเชิงระบบน่าจะอยู่ในวงจำกัด เนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการธนาคาร ธนาคารกลางและรัฐบาลได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบในวงกว้างต่อระบบการเงิน เช่น การเข้าซื้อกิจการ Credit Suisse โดยรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ที่ช่วยป้องกันไม่ให้ธนาคารล้มละลาย นอกจากนี้ธนาคารกลางอีก 5 แห่ง ซึ่งรวมถึง Federal Reserve และ European Central Bank ได้ประกาศความพยายามร่วมกันในการสนับสนุนระบบการเงินอีกด้วย

    แต่ภาวะตลาดในปัจจุบันยังคงมีความผันผวนได้จากเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับสูงและลดลงช้ากว่าคาด ภาวะดอกเบี้ยสูงการลดลงของกำไรบริษัทจดทะเบียน และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภายใต้ความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ นักลงทุนควรสร้างพอร์ตการลงทุนที่ทนทานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาว และหลีกเลี่ยงการลงทุนที่กระจุกตัวในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งหรือตลาดใดตลาดหนึ่ง โดยพอร์ตโฟลิโอที่ยืดหยุ่นที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาด คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการลงทุนระยะยาว การกระจายการลงทุนและการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุล เป็นกลยุทธ์สำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UOB Privilege Banking โทร 02 081 0999 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.uob.co.th