S&P Global ประเมิน GC ระดับ Gold Class สูงสุดด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย - Forbes Thailand

S&P Global ประเมิน GC ระดับ Gold Class สูงสุดด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ หนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย

FORBES THAILAND / ADMIN
10 Feb 2021 | 12:07 PM
READ 1153
S&P Global สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของโลกด้านความยั่งยืนและเป็นผู้จัดทำ The Sustainability Year Book 2021 ได้ทำการประเมิน และจัดอันดับให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวในทวีปเอเชีย ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ Gold Class ด้านความยั่งยืนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector)
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC
โดย S&P Global ได้พิจารณาและประเมินผลจากการดำเนินงานของ GC ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้เล็งเห็นความมุ่งมั่นของ GC ในการจัดการตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) สนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) ถือเป็นการตอกย้ำอย่างต่อเนื่องและนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ GC หลังจากที่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices : DJSI) เป็นอันดับที่ 1 ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Sector) และยังติดอันดับ Top 10 ประเภทดัชนีโลก (DJSI World) และ ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 อีกด้วย  

TAGGED ON