‘Phatra Edge’ ช่วยคนรุ่นใหม่รายได้สูง วางแผนลงทุนมั่งคั่งดังเป้าหมาย - Forbes Thailand
X

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • ‘Phatra Edge’ ช่วยคนรุ่นใหม่รายได้สูง วางแผนลงทุนมั่งคั่งดังเป้าหมาย

‘Phatra Edge’ ช่วยคนรุ่นใหม่รายได้สูง วางแผนลงทุนมั่งคั่งดังเป้าหมาย

ชญานิจฉ์ ดาศรี

กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีรายได้สูงหรือ Mass Affluent (เงินลงุทนตั้งแต่ 2 ถึง 30 ล้านบาท) เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนมีอัตราส่วนที่ราว 8 % ของประชากรทั้งหมด หรือถือครองสินทรัพย์กว่า 50 % ของโลก ขณะที่ในเมืองไทยมีกลุ่ม Mass Affluent  อยู่ราว 500,000 ราย โดยกลุ่มคนเหล่านี้ต่างมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงาน มีเงินเดือนและฐานภาษีในอัตรา 20% ขึ้นไป ตลอดจนลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF
 
ทว่าการดูแลบริหารเงินลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายหากจะไปให้ถึงเป้าหมายทั้งในแง่ความมั่นคงและมั่งคั่ง แต่หากมีตัวช่วยหรือโค้ชที่เจนสนามมาเป็นที่ปรึกษาก็น่าจะประคองศักยภาพการลงทุนให้ผ่านพ้นความเสี่ยงที่จะผิดพลาดหรือมีทรัพย์สินด้อยค่าลงในอนาคต

“กลุ่ม Mass Affluent ไม่ใช่คนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาแต่เกิด แต่สร้างทรัพย์สินมาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพย์สินอยู่ตลอด เพื่อให้อยู่ได้อย่างไม่ลำบากเมื่อเกษียณ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการดูแลมากพอจากสถาบันการเงินในขณะนี้” กล่าวโดย กุลนันท์ ซานไทโว กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
 
ด้วยทิศทางดังกล่าว ทาง บล.ภัทร จึงเลือกนำเสนอ Phatra Edge ที่ประหนึ่ง “ตัวช่วย” ให้ลูกค้าไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้เร็วและง่ายขึ้น โดยชูจุดเด่นสำคัญ 3 ด้าน คือ

หนึ่งเป็นตัวช่วยจัดระบบการลงทุนแบบส่วนตัว ช่วยในการวางแผนจัดพอร์ตและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล รวมทั้งให้คำแนะนำในการวางแผนการเงิน (Financial Roadmap) ที่ครอบคลุมทั้งการวางแผนภาษี แผนเกษียณ แผนการศึกษาบุตร และแผนการลงทุนภายใต้การดูแลของที่ปรึกษาวางแผนการลงทุน (Investment Advisor: IA) ที่เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอคำแนะนำได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือนัดหมายเพื่อเข้ารับคำปรึกษาด้วยตนเองได้ที่ KK Investment Hub หรือธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา
 
สองเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการลงทุน ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ และ Mobile Application รวมทั้งบริการ One Report ที่สรุปภาพรวมของการลงทุน การเติบโตของทรัพย์สิน และอัตราผลตอบแทนย้อนหลังไว้ในที่เดียวช่วยจึงสะดวกในการติดตามและตรวจสอบผลการลงทุน  อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ ลูกค้า Phatra Edge ที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารเกียรตินาคินยังสามารถใช้บริการในส่วนของ Banking Product ผ่าน Investment Platform ของ Phatra Edge ได้
 
สุดท้าย คือ คำแนะนำที่เป็นกลางจากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์คุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปี เสริมด้วย Platform ที่เป็นแบบ Open Architecture จึงมี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ลูกค้าเลือกลงทุนหลากหลายชนิดทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์และกองทุนรวม รวมถึงกองทุนรวมให้เลือกได้หลากหลายจาก 20 บลจ.ชั้นนำ และสำหรับนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการคำแนะนำในการเลือกซื้อกองทุน Phatra Edge ได้จัดทำ Phatra Selected Fund กองทุนรวมแนะนำที่ผ่านการเลือกสรรอย่างเป็นกลางพิจารณาจากผลตอบแทนที่สอดคล้องกับความเสี่ยงในการลงทุนในแต่ละระดับทำให้ลูกค้าเลือกลงทุนได้อย่างมั่นใจ


BACK TO TOP