IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปัญหาขยะล้นเมือง - Forbes Thailand

IRPC ลงนามสัญญาซื้อน้ำมันจากขยะพลาสติกแปรรูป ลดปัญหาขยะล้นเมือง

วนิดา อุทัยสมนภา (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) พันเอกพิเศษ จีระศักดิ์ จันทร์อวยชัย (ที่ 1 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บริษัท เทคซ่า เอนเนอร์ยี จำกัด และอัชวิน ชูกานี (ที่ 1 จากขวา) กรรมการ บริษัท วีเอ เอนเนอร์ยี จำกัด ร่วมลงนามใน “พิธีลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติก” โดยได้รับเกียรติจาก นพดล ปิ่นสุภา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี การลงนามดังกล่าว IRPC จะได้รับน้ำมันแปรรูปจากขยะพลาสติก 300,000 – 400,000 ลิตร/เดือน เป็นน้ำมันที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ลดปริมาณขยะพลาสติกได้ 560 ตัน/เดือน ช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY)