IRPC จับมือ PCC Rokita SA โปแลนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีออล รุกตลาด AEC - Forbes Thailand

IRPC จับมือ PCC Rokita SA โปแลนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์โพลีออล รุกตลาด AEC

PR / PR NEWS
30 Mar 2018 | 10:42 AM
READ 3067
คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) Mr. Sergiusz Stefanowski Director of the Polyols Unit PCC Rokita SA ลงนามการขายหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด เพิ่มเติมอีก 25% ให้กับ บริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการผลิตผลิตภัณฑ์โพลีออล (Polyol) เพื่อขยายตลาดในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณสมบัติพิเศษใหม่ๆ โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มโพลีออลเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตโพลียูรีเทน (Polyurethane) โดยโพลียูรีเทนสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น โฟมที่ใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ ฟูกโฟมที่ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์ทำความเย็นต่างๆ รวมถึงโฟมสังเคราะห์ซึ่งใช้ทำพื้นรองเท้า ทั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับตัวด้านผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

ภายหลังจากการขายหุ้นดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไออาร์พีซีซี จำกัด การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโพลีออลและการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจด้านอื่นๆ ร่วมกันในอนาคต