Forbes จับมือพันธมิตรใหม่ สู่ยุคดิจิตอล พร้อมรุกตลาดโลกเต็มตัว - Forbes Thailand

Forbes จับมือพันธมิตรใหม่ สู่ยุคดิจิตอล พร้อมรุกตลาดโลกเต็มตัว

FORBES THAILAND / ADMIN
22 Jul 2014 | 08:53 AM
READ 2309

Forbes Media ประกาศจับมือนักลงทุนรายใหม่ เข้าถือหุ้นข้างมากในบริษัท ขณะที่ตระกูล Forbes ยังถือครองหุ้นในสัดส่วนที่ยังแสดงความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยยะสำคัญอยู่เช่นเดิม  และยังคงบทบาทในการบริหาร Forbes Media ต่อไป  โดยจะเพิ่มความร่วมมือกับกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ที่เข้ามาถือหุ้นแทน Elevation Partners เพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในด้านมีเดีย, ดิจิตอล, เทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างแบรนด์ในตลาดโลกต่อไป

 

กลุ่มนักลงทุนพันธมิตรรายใหม่ ซึ่งรวมตัวกันที่ Hong Kong ในนาม Integrated Whale Media Investments (IWM) นำโดย Integrated Asset Management (Asia) Limited (IAM) บริษัทสัญชาติฮ่องกง ซึ่งเชี่ยวชาญการลงทุนในกิจการโทรคมนาคม ไฟแนนซ์ และเทคโนโลยี ก่อตั้งโดย Tak Cheung Yam 

 

ส่วนนักลงทุนใน IWM ที่น่าสนใจอีกรายคือ  Wayne Hsieh หนึ่งในผู้ก่อตั้ง ASUSTek Computer Inc. ผู้ผลิตพีซีรายใหญ่ และประกอบเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลก ซึ่งพำนักอยู่ในสิงคโปร์

 

IWM พร้อมให้การสนับสนุนในด้านเงินทุน รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการปฏิบัติการ โดยจะนำ Forbes Media ก้าวเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสื่อของคนทั่วโลก การสร้างแบรนด์ และเทคโนโลยีขององค์กร ในปี 2013 ที่ผ่านมา Forbes Media สามารถทำกำไรและมีตัวเลขทางการเงินที่ดีที่สุดในรอบหกปีที่ผ่านมา

 

ในขณะที่การบริหารงานนั้น สำนักงานใหญ่ยังคงอยู่ที่สหรัฐฯ และดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ  Steve Forbes ยังคงนั่งเก้าอี้ Chairman และ Editor-in-Chief ต่อไป ส่วน President และ CEO ปัจจุบัน Mike Perlis ยังคงบริหารบริษัทต่อไป ขณะที่ธุรกิจของ Forbes ในภาคพื้นเอเชียยังขึ้นตรงต่อ Forbes Media CEO/Asia Will Adamopoulos ที่สิงคโปร์เช่นเดิม

 

Steve Forbes กล่าวว่า พันธมิตรของเราเคารพในคุณค่าและแบรนด์ของเรา พร้อมจะสนับสนุนภารกิจในคนทำงานสื่อด้านธุรกิจอย่างเป็นอิสระต่อไป เห็นได้ชัดจากการที่พวกเราตระกูล Forbes ยังคงได้รับความไว้วางใจ ทั้งในด้านการบริหารและงานด้านกองบรรณาธิการต่อไป

 

Tak Cheung Yam  ประธาน IAM กล่าวว่า เรากำลังลงทุนในแบรนด์ Forbes ซึ่งมีประวัติศาตร์และความเกี่ยวข้องกับตระกูลมายาวนาน การจะเติบโตต่อไปในยุคดิจิตอล Forbes จะต้องวางแผนงานในอนาคตซึ่งจะต้องขยายไปสู่อินเตอร์เน็ทและโซเชียลมีเดียด้วย

 

"ตระกูล Forbes และทีมบริหาร พร้อมด้วยการสนับสนุนทางการเงินและทางยุทธศาสตร์อันเหมาะสม จะช่วยแสวงหาหนทางใหม่ๆ ที่จะสร้างมูลคค่าให้กับแบรนด์ Forbes"

 

Wayne Hsieh ผู้ก่อตั้ง ASUSTeK กล่าวเสริมว่า เราเล็งเห็นถึงศักยภาพอันมากมายที่จะขยายแบรนด์ Forbes โดยอาศัยนวัตกรรมและรากฐานอันเข้มแข็งในความเป็นวิชาชีพสื่อมวลชนด้านธุรกิจ

 

TAGGED ON