Editor’s Note: ก้าวสู่ปีที่สาม ด้วยความมุ่งมั่น - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • Editor’s Note: ก้าวสู่ปีที่สาม ด้วยความมุ่งมั่น

Editor’s Note: ก้าวสู่ปีที่สาม ด้วยความมุ่งมั่น

นพพร วงศ์อนันต์

“Life is a journey filled with lessons, hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments that will ultimately lead us to our destination, our purpose in life. The road will not always be smooth; in fact, throughout our travels, we will encounter many challenges.” Shannon Spaunburg

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน
ผมขอเปิดนำฉบับเดือนมิถุนายน 2015 ที่นับเป็นการเดินทางเข้าสู่ปีที่สามของ Forbes Thailand ด้วยถ้อยคำกินใจจากเว็บไซต์ www.motivateus.com ที่ให้ภาพการดำเนินในแต่ละชีวิตได้เป็นอย่างดี สองประโยคที่สละสลวยแฝงด้วยปรัชญาและความจริง ที่เราทุกคนล้วนเผชิญในแต่ละวัน
 
“การเดินทาง” ของชีวิตนั้นเต็มไปด้วยบทเรียน ความทุกข์ยากเข็ญใจ ความปิติ การเฉลิมฉลอง และหลายห้วงเวลาพิเศษที่จะนำเราไปสู่จุดหมาย นั่นคือ ความหมายของการดำรงชีวิต

ตลอด 24 ฉบับที่ผ่านมา เรานำเสนอเรื่องราวของธุรกิจที่หลากหลาย เรื่องของเจ้าของธุรกิจที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคใหญ่น้อย เต็มไปด้วยบทเรียน ก้าวข้ามความทุกข์ยากเข็ญใจ จนเกิดความปิติ การเฉลิมฉลอง เป็นเจ้าของบริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดไปจนถึงระดับโลก

นิตยสารน้องใหม่เชิงธุรกิจอย่างเราได้ประกาศตัวเป็น “แรงบันดาลใจ ของผู้ใฝ่ความสำเร็จ” และสร้างปรากฏการณ์ที่ฮือฮาได้หลายครั้งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การนำลูกชายทั้งสามคนของ ธนินท์ เจียรวนนท์ มา ถ่ายรูปขึ้นปกพร้อมกันในฉบับกรกฎาคม 2556 หรือ การนำเรื่องราวความมั่งคั่งของวัดพระธรรมกายมาเป็นเรื่องเด่นประจำฉบับ มกราคม 2557 และล่าสุดกับ Cover Story ที่นำเสนอเรื่องราวและบทสัมภาษณ์ของ 3 ราชินีแห่งวงการค้าปลีกในฉบับมีนาคม 2558

ผมขอขอบคุณท่านผู้อ่าน บุคคลในบทความ รวมทั้งสินค้าและบริการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนเราอย่างดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้กองบรรณาธิการของเรามีกำลังกาย กำลังใจ ผลิตงานเขียนคุณภาพออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ใฝ่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

การ เดินทางย่อมมีจุดหมายฉันใด เส้นทางอาชีพของคนย่อมมีเส้นชัยเช่นกัน เส้นทางของผมในการสร้างนิตยสารธุรกิจให้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ใฝ่ความสำเร็จ ได้ดำเนินมาถึงจุดหมายที่ผมวางไว้  พร้อมกับการเข้ามาของ บรรณาธิการคนใหม่ ศรีวิภา สิริปัญญาวิทย์ ผู้จะนำพา Forbes Thailand ก้าวสู่ปีที่สามและปีต่อๆ ไปบนถนนหนังสืออย่างมั่นคงและองอาจ 

สวัสดีครับ

 
CORRECTION: เนื่องจากความผิดพลาด ในคอลัมน์ Asean Biz ฉบับเดือนเมษายน 2015 หน้า 102 แก้ไขเป็น ณ ทางเข้าวนอุทยานเขาช่อง จังหวัดตรัง

BACK TO TOP