AEC มีทางรวย เจาะลึกตลาดข้าวเวียดนาม - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • AEC มีทางรวย เจาะลึกตลาดข้าวเวียดนาม

AEC มีทางรวย เจาะลึกตลาดข้าวเวียดนาม

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
26 Nov 2016 | 1:57 pm 2493

AEC มีทางรวย ดูแล้วจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียน เจาะลึกตลาดข้าวเวียดนาม จัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง-ต่ำ มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อชาวเวียดนาม ในขณะเศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตต่อเนื่อง รัฐบาลเวียดนามผลักดันให้ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศ ได้กำหนดนโยบายด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนให้ข้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลก

รัฐบาลเวียดนามได้มีนโยบายร่วมมือด้านข้าวกับประเทศเพื่อนบ้านในหลากหลายรูปแบบ ที่สำคัญยังได้มีแผนพัฒนาการเกษตรชนบทเพื่อวางทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศในอีก 10 ปี ซึ่งนโยบายที่รัฐบาลเวียดนามจะนำมากำหนดใช้ ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อช่วยเสริมสร้างการผลิตสินค้าและระบบกลไกตลาดในอนาคตได้

พบกับความคืบหน้า การร่วมค้าข้าวไทย-เวียดนาม และพานมัสการ วัดเฉินก๊วก อายุกว่า 1,500 ปี ติดตามชม อาทิตย์นี้ 11.00 – 11.30 น. ทาง MCOT HD

BACK TO TOP