5 มาตรการสำคัญเพื่อเร่งการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก - Forbes Thailand

5 มาตรการสำคัญเพื่อเร่งการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

FORBES THAILAND / ADMIN
17 Jun 2014 | 05:52 PM
READ 3623

อัตราดอกเบี้ยถูกตรึงไว้ที่ระดับต่ำเกือบศูนย์เป็นเวลานานจนเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่นี่เป็นเพียงสิ่งลวงตาปัจจุบันการบริหารระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินแทบเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีต้นทุนด้านน้ำมันหรือแรงงานการตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเป็นผลดีต่อรัฐบาลและบริษัทที่มีเส้นสายแต่ไม่ใช่กับธุรกิจอื่นๆโดยเฉพาะต่อธุรกิจขนาดเล็กและแรงงานเข้าใหม่ผลคือกลไกเศรษฐกิจโลกถูกบิดเบือนอย่างหนักอัตราเติบโตที่ลดลงสู่“อัตราปกติระดับใหม่” รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อหัวที่แท้จริงลดลงต่อเนื่องหลายปีทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้รุนแรงยิ่งขึ้น

 

• ให้อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นนโยบายเพื่อการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปีนี้คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเช่นลดปริมาณการซื้อพันธบัตรนับเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่เฟดควรเลิกตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 0% แล้วปรับสู่ระดับ0.5% ก็จะกระตุ้นตลาดสินเชื่อให้ดีขึ้นได้


• กำหนดระดับเพดานหนี้ใหม่เพื่อชะลอการใช้จ่ายของภาครัฐและหยุดการใช้จ่ายที่ไร้ประสิทธิภาพสิ่งแรกที่ต้องทำหากระดับหนี้สาธารณะสูงกว่าระดับที่กำหนดคือระงับสวัสดิการใหม่ๆและจำกัดรายจ่ายของสวัสดิการเดิมสภาคองเกรสควรปรับลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในอนาคตและเงินอุดหนุนด้านประกันสุขภาพของสมาชิกวุฒิสภารวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร


• กำหนดเพดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนรัฐบาลญี่ปุ่นควรกำหนดเพดาน

TAGGED ON