10 อันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565 - Forbes Thailand

10 อันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565

FORBES THAILAND / ADMIN
07 Jul 2022 | 04:09 PM
READ 10845

Forbes เผยการจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565 โดยมูลค่ารวมทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทยทั้ง 50 รายชื่อ ลดลงเกือบ 6 เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 1.51 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็น 5.31 ล้านล้านบาท เมื่อเทียบกับการจัดอันดับปีที่ผ่านมา

ในขณะที่ 10 อันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565 นี้ มีการสลับตำแหน่งขึ้นลงของอันดับ อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนและค่าเงินบาทที่อ่อนไหวกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับสมาชิกมหาเศรษฐีไทย 10 อันดับแรกในปีนี้มี วานิช ไชยวรรณ มหาเศรษฐีอันดับ 8 ที่เลื่อนจากอันดับ 14 จากการอันดับเมื่อปีที่ผ่านมา แทนที่ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ และ ดาวนภา เพชรอำไพ จาก เมืองไทย แคปปิตอล ที่รั้งอันดับมหาเศรษฐีอันดับ 12 ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีไทยในครั้งนี้  

10 อันดับมหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2565

อันดับ 1 พี่น้องเจียรวนนท์ อันดับ: คงที่ มูลค่าทรัพย์สิน: 2.65 หมื่นล้านเหรียญ (9.33 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: อาหารและเครื่องดื่ม     อันดับ 2 เฉลิม อยู่วิทยา และครอบครัว อันดับ: คงที่ มูลค่าทรัพย์สิน: 2.64 หมื่นล้านเหรียญ  (9.30 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: อาหารและเครื่องดื่ม     อันดับ 3 เจริญ สิริวัฒนภักดี อันดับ: คงที่ มูลค่าทรัพย์สิน: 1.12 หมื่นล้านเหรียญ (3.94 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: อาหารและเครื่องดื่ม     อันดับ 4 สารัชถ์ รัตนาวะดี อันดับ: ขึ้นจากอันดับ 5 มูลค่าทรัพย์สิน: 1.1 หมื่นล้านเหรียญ (3.87 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: พลังงาน     อันดับ 5 ครอบครัวจิราธิวัฒน์ อันดับ: ตกจากอันดับ 4 มูลค่าทรัพย์สิน: 1.06 หมื่นล้านเหรียญ (3.73 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: แฟชั่นและค้าปลีก     อันดับ 6 สมโภชน์ อาหุนัย และครอบครัว อันดับ: ขึ้นจากอันดับ 7 มูลค่าทรัพย์สิน: 3.9 พันล้านเหรียญ (1.37 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: พลังงาน     อันดับ 7 ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อันดับ: ขึ้นจากอันดับ 8 มูลค่าทรัพย์สิน: 3.1 พันล้านเหรียญ (1.09 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: ธุรกิจแพทย์     อันดับ 8 วานิช ไชยวรรณ อันดับ: ขึ้นจากอันดับ 14 มูลค่าทรัพย์สิน: 3 พันล้านเหรียญ (1.05 แสนล้านบาท) แหล่งที่มา: การเงินและการลงทุน     อันดับ 9 ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว อันดับ: คงที่ มูลค่าทรัพย์สิน: 2.8 พันล้านเหรียญ (9.86 หมื่นล้านบาท) แหล่งที่มา: ธุรกิจอุตสาหกรรม     อันดับ 10 ครอบครัวโอสถานุเคราะห์ อันดับ: ตกจากอันดับ 6 มูลค่าทรัพย์สิน: 2.7 พันล้านเหรียญ (9.51 หมื่นล้านบาท) แหล่งที่มา: อาหารและเครื่องดื่ม อ่านเพิ่มเติม: การจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทยประจำปี 2565