โควิด 19 ...แม้ยากแค่ไหน...เราจะผ่านไปด้วยกัน - Forbes Thailand

โควิด 19 ...แม้ยากแค่ไหน...เราจะผ่านไปด้วยกัน

FORBES THAILAND / ADMIN
03 Jul 2021 | 07:21 PM
READ 733
ในวันนี้ที่ตัวเลขผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ยังคงน่าเป็นห่วง เรายังคงติดตามสถานการณ์ อย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายเดิมที่เราตอกย้ำมาตลอดว่า #เราจะสู้ไปด้วยกัน โดยสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวพวกเรากลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ได้เป็นส่วนส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบริจาคที่นอนเพื่อรองรับผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 15,561 ชุด ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิที่สุดของเราและพนักงานทุกคน ปัจจุบันนี้ แม้สถานการณ์ทั้งหมดในประเทศไทยยังไม่อาจกล่าวได้ว่าปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 100% ในทุกพื้นที่ แต่เราเชื่อว่าบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้พยายามอย่างเต็มที่ เต็มกำลังมาตลอด นับแต่วันแรกและยังคงทำต่อไปเพื่อพวกเราทุกคน พวกเรากลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมถึงประชาชนทุกคนในประเทศไทย สิ่งที่เราทำนับว่าเล็กน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่ทุกท่านได้เสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งกายและใจจนปัจจุบันนี้ มากกว่าสู้ไปด้วยกัน..คือเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน เราขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละด้วยใจจริง