ไมเนอร์รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • Other >
  • ไมเนอร์รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ไมเนอร์รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

PR News / PR NEWS
10 Dec 2019 | 2:30 pm 2313

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2562 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 และได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 5 นอกจากนี้ MINT ยังได้รับรางวัล Outstanding Deal of the Year ประจำปี 2562 จากการเข้าซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป

MINT ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2562 โดยการคัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศของ MINT ในการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ MINT ยังคงเป็นสมาชิกในกลุ่ม Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รางวัลด้านความยั่งยืนทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับต่อมาตรฐานที่ดีของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

MINT เป็นหนึ่งในสองผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และได้รับรางวัล Outstanding Deal of the Year ประจำปี 2562 จากการเข้าซื้อเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อตลาดทุน ในด้านนวัตกรรมทางการเงิน การระดมทุน และการควบรวมกิจการ ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอิสระ

โดยเกณฑ์การพิจารณารางวัล ได้แก่ 1) การริเริ่ม สร้างสรรค์ ต่ออุตสาหกรรม/ธุรกิจ/ตลาดทุน (Creativity): ธุรกรรมที่ใช้เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งเป็นการริเริ่มแนวทางหรือเป็นนวัตกรรมต่อตลาดทุน 2) ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ ต่อองค์กรที่สร้างสรรค์ธุรกรรม (Strategic Movement): ธุรกรรมที่สร้างมูลค่าทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน 3) การสร้างผลกระทบต่อตลาดทุน ตลาดการเงิน และเศรษฐกิจในภาพรวม (Positive Impact): ธุรกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศ และ 4) การเปิดเผยข้อมูล (Governance): ธุรกรรมที่มีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้ง สำหรับความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่สูง บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นต่อวิสัยทัศน์ทางด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสำเร็จของบริษัท และผลักดันธุรกิจด้วยทีมงานผู้บริหารที่มีคุณภาพ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ และความรับผิดชอบอย่างสูงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ MINT และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเนอร์ โฮเทลส์ กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้รับรางวัลจากการเข้าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปอีกรางวัลหนึ่ง เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานตลาดทุนไทยและสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความพยายามของบริษัทในการเข้าทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

BACK TO TOP