โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี - Forbes Thailand

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลองครบรอบ 3 ปี

FORBES THAILAND / ADMIN
13 May 2015 | 11:31 AM
READ 3741
ครบรอบ 3 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดงานฉลองการทำงานพร้อมสนองความสำเร็จ พร้อมจัดแคมเปญ “GIVE TO LIVE” มีชีวิตเพื่อให้...ให้เพื่อชีวิต โดยผู้ป่วยทุกท่านยังเป็น “ผู้ให้” ทุกการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จะกลับไปช่วยผู้คนอีกมากมายที่ศิริราช พร้อมกับรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมร่วมกันเป็นผู้ให้ต่อส่วนรวมในทุก ๆ ครั้งที่มีโอกาส
 
“เรามีความมุ่งมันในการพัฒนาคุณภาพการแพทย์ที่เป็นเลิศและให้ประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการเป้าหมายของเราคือเป็นโรงพยาบาลที่มีคนศรัทธา มากที่สุดในประเทศไทยภายในปี2559  ทั้งศรัทธาในการเรื่องการรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การให้ บริการทางการแพทย์ด้วยคุณธรรม” ศ.คลินิค นพ. ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าว

ภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาสุขภาพ ในหัวข้อ การเดินเพื่อเสริมสุขภาพที่ดี “Walk for The People” โดยมีได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร, ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล, กนกพรรณ เหตระกูล เพียงแค่เราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เช่น เปลี่ยนเป็นการเดินขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ ซึ่งถ้าจะให้ดีในแต่ละวันควรเดินเฉลี่ยวันละ 10,000 ก้าว
 
“การเดินที่ถูกต้องนั้น ต้องเดินตัวตรง ทั้งหลังและไหล่ ร่างกายต้องบาลานซ์ไม่เซซ้ายทีขวาที ไม่ควรก้มคอ หรือแบกกระเป๋าหนักขณะเดิน เพราะจะให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมา เช่น ปวดขอ ปวดบ่า เป็นต้น และ เวลาเดินให้งอแขนทั้งสองข้างขึ้นมาระดับเอว กำมือหลวมๆ จากนั้นแกว่งตามจังหวะการเดินไปเรื่อยๆ“ รศ.นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร
 
ทางด้าน ปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล ที่ปรึกษา บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย เล่าถึงประสบการณ์การรักษาอาการป่วยจนต้องทำบอลลูนและกลับมาแข็งแรงด้วยการเดินออกกำลังกายทุกวัน “ถึงแม้จะรักษาอาการป่วยด้วยการทำบอลลูนก็สามารถออกกำลังอะไรก็ได้ที่ตัวเรานั้นชื่นชอบชอบ จึงเลือก “การเดิน” เพราะเป็นการออกกำลังกายที่ดี เกิดการบาดเจ็บน้อย ไม่เสียเวลา อยู่ที่ไหนก็เดินได้ และไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมาก มีแค่รองเท้าก็สามารถเดินได้”
 
ทั้งนี้ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค ด้วยการจัดกิจกรรม “Walk for The People” 9,900 ก้าว เพื่อสุขภาพ 99,000,000 ก้าวเพื่อผู้อื่น เป็นการที่ใช้การสะสมก้าวเดินผ่านผู้ใช้แอพพลิเคชั่น จนครบจำนวน 99,000,000 ก้าว ในระยะเวลา 3 เดือนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค