แบรนด์ไทยไร้เจ็บปวด ด้วยตัวช่วยการันตีคุณภาพ - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • แบรนด์ไทยไร้เจ็บปวด ด้วยตัวช่วยการันตีคุณภาพ

แบรนด์ไทยไร้เจ็บปวด ด้วยตัวช่วยการันตีคุณภาพ

Forbes Thailand / Admin
07 Jul 2017 | 4:32 pm 2222

เรารู้กันว่าดีว่าการทำทุกสิ่งด้วยหัวใจ มักได้ผลที่ดีเสมอ สินค้าของไทยที่ผลิตออกมาแต่ละชิ้นล้วนผ่านการใส่ใจ ตั้งใจ ทำด้วยใจ แต่จะทำอย่างไรให้ชาวต่างชาติรับรู้ได้ว่าทำด้วยใจและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเชื่อว่าแบรนด์ไทยหลายแบรนด์ต่างต้องช้ำชอก เพราะสินค้าที่ใช้ใจทำของเรา กลับส่งไม่ถึงใจคนทั้งโลกเสียที แถมในบางทีกลับประเมินคุณค่าของงานฝีมือไทยที่อุตส่าห์ตั้งใจทำมาต่ำค่าลงกว่าที่ควรจะเป็น

การสร้างการรับรู้ว่าสินค้าของเราทำด้วยใจวิธีหนึ่งคงต้องให้รัฐบาลไทยช่วย ด้วยตราการันตีคุณภาพสินค้าไทยอย่าง Thailand Trust Mark หรือ T MARK ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าไทย จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อการันตีคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย ว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานและมีเอกลักษณ์ ในปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T MARK จำนวน 738 บริษัท ( ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560) แบ่งเป็น 8 กลุ่มสินค้าและธุรกิจ ได้แก่ อาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น ทั่วไป และบริการกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ซึ่งสินค้าและบริการที่จะได้รับตราสัญลักษณ์นี้จะต้องมีคุณภาพที่ดีในทุกมิติ ได้แก่

1.คุณภาพสินค้าและบริการที่ได้รับมาตรฐานสากล (International standard) ที่จะช่วยการันตีเรื่องคุณภาพสินค้าที่เชื่อถือและตรวจสอบได้
2.คุณภาพเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย (Fair Labour) ต้องใช้แรงงานที่เป็นธรรม ถูกกฏหมาย และไม่เอารัดเอาเปรียบ
3.คุณภาพเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ต้องมีนโยบายช่วยเหลือสังคมช่วยพัฒนาสังคมหรือบุคคลในสังคมให้ดีขั้น เช่น เข้าร่วมกับมูลนิธิต่างๆ
4.คุณภาพในการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) ต้องมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์อื่น
5.Heartmade Quality สินค้าและบริการต้องทำด้วยความใส่ใจและตั้งใจผลิตขึ้นมา เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดจากใจคนไทยถึงใจคนทั้งโลก

เชื่อว่าตราการันตีนี้เป็นอีกตราสัญลักษณ์หนึ่งที่แแบรนด์ไทยควรจะมีติดไว้ เพราะไม่เพียงได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้ว ยังสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ที่ทั่วโลกคลางแคลงใจได้อย่างครบถ้วน ที่สำคัญยังสามารถชี้ชัดได้อย่างชัดเจนว่าสินค้าและบริการนี้ต้องทำด้วยใจอีกด้วย

ส่วนใครที่อยากสัมผัสว่าตราสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าสินค้าและบริการไทยทำด้วยใจอย่างไร ลองไปดูวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพในชื่อชุด “What’s T Mark” กัน ซึ่งบอกเล่าผ่านหนุ่มชาวต่างชาติช่างสงสัยว่าตราสัญลักษณ์อักษรรูปตัวที (T) นี้คืออะไร และต้องผ่านมาตรฐานใดบ้างจึงจะได้รับตราสัญลักษณ์นี้ไปติดบนสินค้าหรือบริการของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://thailandtrustmark.com
https://www.facebook.com/TMark.DITP/
Video Link : https://www.youtube.com/watch?v=SwDXPHsTyFw

BACK TO TOP