เอสซีจี รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมจาก intel ในการสร้างสรรค์ IoT Platform เสริมแกร่งบริหารสินค้า - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • เอสซีจี รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมจาก intel ในการสร้างสรรค์ IoT Platform เสริมแกร่งบริหารสินค้า

เอสซีจี รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมจาก intel ในการสร้างสรรค์ IoT Platform เสริมแกร่งบริหารสินค้า

PR News / PR NEWS
24 May 2017 | 10:37 am 1647

เอสซีจี ขานรับนโยบาย Industry 4.0 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม โดยล่าสุดได้รับรางวัลผู้นำนวัตกรรมด้านการประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในอุตสาหกรรม หรือ “Innovative Industrial IoT Project Implementation Award” จาก Intel ในงาน “ASIA IoT Solution Alliance 2017” ด้วยผลงานการสร้างสรรค์ระบบ Real-time Inventory Monitoring สำหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าองค์กรสามารถตรวจสอบปริมาณซีเมนต์คงเหลือในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีได้แบบอัตโนมัติ ก่อนนำมาประมวลผลเพื่อคำนวณปริมาณความต้องการ รวมทั้งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการใช้งานซีเมนต์ในแต่ละไซต์ได้อย่างรวดเร็วทันทีและแม่นยำ โดยผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวที่เก็บไว้บนระบบคลาวด์ได้อย่างสะดวกสบาย ทุกที่ ทุกเวลา

ปัจจุบันนวัตกรรมดังกล่าว ได้นำไปใช้งานจริงในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจีแล้วกว่า 40 ไซโล และมีแผนจะนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงและเวลาจากการใช้แรงงานคน รวมทั้งยังเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขนส่งโลจิสติกส์ ทำให้การเติมผลิตภัณฑ์ในสต็อกของลูกค้าเป็นไปได้แบบอัตโนมัติ


รางวัลที่ได้รับ


ไซโลซีเมนต์ของเอสซีจี

BACK TO TOP