เปิดตัวเลขความรวยของ Trump - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • เปิดตัวเลขความรวยของ Trump

เปิดตัวเลขความรวยของ Trump

Forbes Thailand
Forbes Thailand / Admin
14 Jan 2016 | 11:50 am 9513

เปิดตัวเลขความรวยของ Trump Forbes วิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์ 36 รายการของ Trump ตั้งแต่อาคาร Trump Tower มูลค่า 530 ล้านเหรียญ ไปจนถึงบ้านพักที่ Beverly Hills มูลค่า 8.5 ล้านเหรียญ
Forbes Thailand ฉบับ DECEMBER 2015

BACK TO TOP