เดนท์สุ มีเดีย รีแบรนด์ ภายใต้ชื่อใหม่ “เดนท์สุ เอ็กซ์” - Forbes Thailand

Forbes Thailand

แรงบันดาลใจของผู้ใฝ่ความสำเร็จ

  • Home >
  • News
  • Other >
  • เดนท์สุ มีเดีย รีแบรนด์ ภายใต้ชื่อใหม่ “เดนท์สุ เอ็กซ์”

เดนท์สุ มีเดีย รีแบรนด์ ภายใต้ชื่อใหม่ “เดนท์สุ เอ็กซ์”

PR
PR News / PR NEWS
15 Jun 2017 | 11:27 am 2196

เมื่อเร็วๆ นี้ เดนทสุ์อีจิส เน็ตเวิร์ค ตอกยํ้าความสำเร็จด้วยการเปิดตัว “เดนท์สุ เอ็กซ์” เครือข่ายเอเจนซี่ครบวงจร ภายใต้การรีแบรนด์ “เดนท์สุ มีเดีย” บริษัทมีเดียเอเจนซี่ชั้นนำของโลก โดยชูการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการวางแผนสื่อโฆษณา การสร้างสรรค์คอนเทนท์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกภายใต้ความมุ่งมั่นในการให้บริการแบบบูรณาการระดับ best-in-class ระดับมืออาชีพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวความคิดใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพื่อ “สร้างประสบการณ์การสื่อสารที่เหนือกว่า” (Experience Beyond Exposure) เดนท์สุ เอ็กซ์ มุ่งมั่นสร้างผลงานและการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจของลูกค้าให้อยู่เหนือคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์ ทางธุรกิจดีที่สุดเพื่อมอบให้แก่ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ให้มีการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

BACK TO TOP