สยามเทค ผนึก ดีป้า-เกรท วอลล์ ปั้นทักษะแรงงานแห่งอนาคต - Forbes Thailand

สยามเทค ผนึก ดีป้า-เกรท วอลล์ ปั้นทักษะแรงงานแห่งอนาคต

สยามเทค แนะไทยเร่งสร้างทักษะแรงงานอนาคต รองรับการย้ายฐานผลิต ก้าวสู่อุตสาหกรรมใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล เศรษฐกิจสีเขียว ผนึกกำลังพันธมิตรดีป้า เกรท วอลล์ มอเตอร์ ปั้นบุคลากรรับเทคโนโลยีระดับโลก สร้างเศรษฐกิจไทยเติบโต


    รศ.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า จากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ปัญหาสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการย้ายฐานผลิต โดยเฉพาะการเข้ามาลงทุนในอาเซียน ซึ่งถือเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคง มีทรัพยากร และบุคลากรที่พร้อมรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นต้น ประเทศไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่กำลังจะเข้ามา

    “ปัจจุบัน เราขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสมัยใหม่อย่างมหาศาล โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ขณะที่คนตกงานมีจำนวนมาก สะท้อนว่าเราพัฒนาคนไม่สอดรับกับความต้องการของภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ต้องสร้างโอกาส และตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป” รศ.จอมพงศ์กล่าว

    สยามเทค ได้เร่งพัฒนาทักษะแรงงานมาตั้งแต่ช่วงโควิด-19 เริ่มต้น จากการเห็นแนวโน้มความต้องการแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับ จึงได้จับมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนอาชีวศึกษาและผู้ประกอบการ (I AM Digital Studio and Cloud - Learning Space)"


    ยกระดับสถาบันอาชีวะให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 3 ด้าน คือ ด้าน Data Science ด้านการประยุกต์เทคโนโลยี Co-Bot (Collaborative Robot) นวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ และ ด้านการพัฒนา Digital Media เป็นการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับ reskilling หรือยกระดับ upskilling ทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

จับมือเกรท วอลล์ ศึกษารถยนต์ไฟฟ้า


    ล่าสุด บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภายใต้เครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมทั้งมอบรถยนต์ไฟฟ้า ORA จำนวน 1 คันสำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต    ครรชิต ไชยสุโพธิ์ รองประธานฝ่ายกิจการองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสานต่อภารกิจของเกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่มุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้า (xEV Leader) และพร้อมดูแลและเติบโตเคียงข้างสังคมควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

    “การร่วมกันครั้งนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่เยาวชนอาชีวศึกษาควรได้เรียนรู้ บ่มเพาะ และพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของอนาคตของประเทศไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศของเราในระยะยาว”

    ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กำลังจะเปิดศูนย์การเรียน SIAMTECH Electric Vehicle Learning Center (EV-LC) ซึ่งถือเป็นอีกแหล่งสำคัญในการผลิตกำลังคนดิจิทัลของประเทศ

    รวมทั้งทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะสำคัญด้านยานยนต์ไฟฟ้า ก่อนก้าวสู่การเป็นบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญในตลาดแรงงานของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

    ปัจจุบัน หลักสูตรการเรียน การสอนของสยามเทคมุ่งสร้างผลลัพท์ทางการเรียนรู้ ไม่ใช่การประเมินผลด้วยเกรดหรือคะแนนเหมือนที่ผ่านมา แต่จะมีการประเมินผลด้านทักษะ หรือ สกิล ทรานสคริปต์ เมื่อจบแล้วนักศึกษามีทักษะที่พร้อมทำงานในสถานประกอบการได้ทันที สามารถใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอเพื่อสมัครงานได้ ซึ่งถือเป็นผลลัพท์ที่จำเป็นในตลาดแรงงานยุคนี้ที่ต้องการทักษะแรงงานที่มีทักษะสมัยใหม่ และอยู่ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่พลาดบทความและเรื่องราวน่าสนใจอื่นๆ ติดตามเราได้ที่เฟซบุ๊ก Forbes Thailand Magazine

TAGGED ON